Hof buigt zich vandaag over immateriële aardbevingsschade

Advocaat Pieter Huitema staat 120 aardbevingsgedupeerden uit Groningen bij voor het gerechtshof.
Advocaat Pieter Huitema staat 120 aardbevingsgedupeerden uit Groningen bij voor het gerechtshof. © Remko de Waal (RTV Noord)/ANP
De twist over het uitkeren van smartengeld aan bevingsgedupeerden gaat vandaag verder voor het gerechtshof in Leeuwarden.
De rechtbank in Assen besliste twee jaar geleden dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) aansprakelijk is voor de immateriële schade van ruim 120 gedupeerden. De NAM ging hiertegen in hoger beroep.
Het gaat om inwoners van de provincie Groningen die vanwege de gaswinning door de NAM schade hebben geleden.

Immateriële schade

De rechter in Assen besliste destijds dat de NAM naast vermogensschade, zoals schade aan de woningen, ook immateriële schade moet vergoeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies aan woongenot of psychische klachten.

'Woongenot is weg'

De spanningen en frustraties over de schade en de afwikkeling hiervan stapelen zich op. 'Het woongenot is volledig weg', legt advocaat Pieter Huitema van de gedupeerden uit.
In aparte procedures moet per geval worden vastgesteld of toewijzing van smartengeld terecht is of niet. Daarbij wordt gekeken naar de omstandigheden, zoals de ernst van de schade of gezondheidsklachten die concreet door bevingen zijn ontstaan.
Zover is het nog niet, nu de NAM in hoger beroep is gegaan. De NAM betwist niet dat zij aansprakelijk is voor enkele gevallen, maar wil 'juridisch gezien meer duidelijkheid'. De NAM wil antwoorden op vragen als 'waar moet een aanspraak tot vergoeding aan voldoen?' en 'wat is de drempel voor een vergoeding?'. 

Standpunten toelichten

Volgens de advocaat gaat het om bedragen tussen de drieduizend en dertigduizend euro. Hierover beslist het gerechtshof vandaag nog niet. Eerst mogen de partijen hun standpunten toelichten en stellen de rechters hier vragen over.