NAM: 'Schadevorderingen bevingsgedupeerden zijn onvoldoende onderbouwd' (update)

© Jos Schuurman / FPS
De rechtbank in Assen heeft volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de bevingsgedupeerden, die immateriële schade vorderen van de NAM, niet in het gelijk mogen stellen. Deze vorderingen zijn volgens de aardoliemaatschappij onvoldoende onderbouwd.
De rechtbank in Assen stelde in maart 2017 dat de NAM een groep van 127 Groningers een schadebedrag voor psychisch leed moet uitkeren. De NAM ging hiertegen in hoger beroep. 

Individuele omstandigheden

'Deze mensen leunen te zwaar op rapporten die een algemeen beeld geven van de situatie', zei Jan de Bie Leuveling Tjeenk als advocaat van de NAM. Voor smartengeld zijn de individuele omstandigheden doorslaggevend, daarin is de Hoge Raad duidelijk, zei de raadsman.
In het vonnis van de rechtbank in Assen wordt volgens de jurist niet duidelijk gemaakt in hoeverre NAM door gaswinning het woongenot van de Groningers daadwerkelijk heeft aangetast. De gedupeerden wonen boven het Groningenveld, maar dat wil niet zeggen dat zij zoveel hinder ervaren dat zij hiervoor smartengeld moeten ontvangen.

Waardedaling wel gecompenseerd

NAM onderkent de grote gevolgen die de gaswinning heeft op de bewoners. Voor het toewijzen van smartengeld is meer nodig dan een min of meer psychisch onbehagen zoals frustratie, teleurstelling, onzekerheid, angst en verdriet.
'Op veel locaties binnen het gebied zijn de frequentie en kracht van de aardbevingen in de afgelopen jaren relatief beperkt geweest. De waardedaling van de woning in het aardbevingsgebied is niet meer dan enkele procenten. Bovendien wordt compensatie geboden voor waardedaling bij verkoop van woning', zei De Bie Leuving Tjeenk. 

Startschot voor collectieve claim

De rechtbank heeft ook niet meegewogen dat de NAM steeds gas heeft gewonnen binnen alle wettelijke kaders, volgens de advocaat. Bij het afgeven van de benodigde vergunningen zijn altijd de belangen tegen elkaar afgewogen. Aan de ene kant het algemeen belang (baten voor de schatkist en de contractuele verplichtingen) en de schadelijke gevolgen van de gaswinning.
'De gaswinning had niet zomaar gestaakt kunnen worden.' De NAM hekelt met name het feit dat het vonnis van de rechtbank in Assen een startschot lijkt te zijn voor velen die zich ook gedupeerd voelen en smartengeld willen. 'Dat blijkt wel uit de 5300 inwoners die zich in een collectieve schadevordering hebben gevoegd.' 

Grote onzekerheid

Advocaat Pieter Huitema zei namens de gedupeerden dat in Groningen veel chaos en een grote onzekerheid heerst over toekomstige aardebevingen. Eerder overleg om een model voor een schadevergoeding op te stellen, onderverdeeld in categorieën, is tot dusver niet gelukt.
Huitema diende nog zestig dossiers van individuele gevallen in van in totaal 3000 pagina's. Het Hof liet die buiten beschouwing, omdat het te laat is ingeleverd. De NAM heeft zich hier niet op kunnen voorbereiden. 

Gesprek

Huitema kon niet zeggen wat de schadebedragen per geval ongeveer is. 'Een schatting is tussen de 500 en 10.000 euro. Concreter kan ik niet zijn', zei hij. 
De partijen stonden voor het hof lijnrecht tegenover elkaar. Eind november volgt nog een gesprek tussen de NAM en Huitema. Dan wordt opnieuw gesproken over het model voor een schade-uitkering. Dat neemt niet weg dat het gerechtshof uitspraak doet op 14 januari 2020.