Op zoek naar een baan? Best lastig, ondanks het grote aanbod

'Als de arbeidsmarkt een vlekkeloze markt zou zijn, dan had in de provincie iedereen aan het werk gekund.' Dat zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij het UWV in reactie op het rapport Regio in Beeld dat het UWV vorige week uitbracht over de arbeidsmarkt in Groningen en Noord-Drenthe.

Daaruit blijkt dat er een vacaturegroei is in deze regio. Terwijl in Nederland als geheel die groei aan het afvlakken is, geldt dat niet voor Groningen en Noord-Drenthe. Een concrete verklaring kan Oosterveld voor dit verschil niet geven.

Vergrijzing

Voor de vacaturegroei op zichzelf is wel een verklaring. Volgens Oosterveld hebben vergrijzing en mismatch tussen werkgevers en werknemers een toenemende invloed op de Groningse arbeidsmarkt. 'In bijvoorbeeld het onderwijs en het openbaar bestuur zijn in de jaren '60 tot '80 veel mensen aangenomen. Mensen die zo langzamerhand allemaal met pensioen gaan. Daardoor komen er veel vacatures vrij. Vacatures die dus voornamelijk ontstaan omdat werknemers vervangen moeten worden, en die niet perse een direct gevolg zijn van economische groei.' 

Net als in Nederland is die economische groei er in Groningen natuurlijk wel. De werkloosheid daalde en er kwamen dus veel banen bij. Maar toch staan werkgevers voor een lastige opgave. 

Mismatch

'Veel werkgevers zien dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn,' aldus Oosterveld. Daar speelt mismatch tussen werkgevers en werknemers een belangrijke rol in.

'Cijfermatig gezien is er weinig aan de hand. Er is al een lange tijd economische groei, er zijn dus meer vacatures en de werkloosheid daalt. Maar toch is er sprake van dat er nog steeds wel mensen aan de kant staan én dat er meer vacatures bij komen. Dat komt omdat wat werknemers kunnen en wat werkgevers nodig hebben en aanbieden lang niet altijd bij elkaar past.' 

Werktijden en imago

Neem de horeca of de schoonmaak als voorbeeld. 'Dat zijn banen die meer en meer naar studenten gaan. Dat komt omdat werkgevers vragen om flexibele werktijden, bijvoorbeeld 's avonds, in het weekend, of een aantal uur 's ochtends én een aantal uur 's avonds. Maar als je een gezin te onderhouden hebt, dan passen de eisen die de werkgever stelt aan die banen niet optimaal bij wat jij kan bieden.'

Een ander voorbeeld is de callcenterbranche. 'Die sector schrikt veel mensen af. Men heeft het beeld daarbij dat je mensen rond etenstijd moet bellen en allerlei moeilijke vragen moet stellen. Aan werkgevers is dan de taak om dat imago te corrigeren.'

Opleidingsniveau

Toch is Oosterveld hoopvol voor de toekomst. Uit het rapport blijkt dat in tien jaar tijd het aandeel mensen met een hbo-opleiding of hoger toeneemt. 'De complexiteit van banen neemt toe. Dat komt doordat techniek en ICT steeds belangrijker zijn. Maar ook wordt van werknemers meer samenwerking geëist. Dat vraagt meer van mensen.' 

Volgens Oosterveld zijn daardoor de eisen voor banen dan ook hoger dan pakweg eind twintigste eeuw. 'Het is goed om te merken dat het opleidingsniveau daardoor steeds beter past bij wat er van werknemers gevraagd wordt.'

Meer over dit onderwerp:
Cijfers NoordZaken economie achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws