Boeren op Schier praten met overheden over inleveren 35% van veestapel

Boeren op Schiermonnikoog, de provincie Friesland en de gemeente hebben overleg gevoerd over de omschakeling van de boeren op het eiland naar een duurzamere vorm van boeren.

Gepraat wordt over het feit dat boeren op Schier vrijwillig 35% van het vee inleveren om daarmee de schadelijke uitstoot van stikstof op het eiland terug te dringen.

Onder voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent spraken gedeputeerde Johannes Kramer en boer Ludie van der Bijl afgelopen vrijdag met elkaar.

Verlies van inkomsten

De boeren op het eiland willen graag ondersteund worden bij het verlies van inkomsten als gevolg van het inleveren van koeien. Probleem is daarbij dat Europese staatssteun-regels dat in de weg lijken te staan.

Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het van groot belang is dat de omschakeling ook daadwerkelijk plaats vindt. Zowel voor de betrokken boeren, het eiland als de natuur. Maar ook als voorbeeld voor de rest van Nederland.

Diverse experts

De komende tijd zal er daarom met diverse experts - waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - intensief overlegd worden om te kijken of en hoe de boeren in staat kunnen worden gesteld om de overstap te maken.

Eind november willen partijen komen tot een werkbaar resultaat.

Lees ook:

- Geen geld, maar wel steun uit Den Haag voor boeren Schiermonnikoog

Meer over dit onderwerp:
SCHIERMONNIKOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws