NAM kan zich veelbesproken overleg toch wel herinneren

Een gaswinningslocatie
Een gaswinningslocatie © Jos Schuurman/FPS
De NAM kan zich een veelbesproken overleg waarin is gedreigd de gaskraan in Groningen voortijdig dicht te draaien toch wel herinneren. Anderhalve maand geleden was het volgens het bedrijf nog onmogelijk om de woorden uit dat gesprek te reproduceren.
De nieuwe reactie van de NAM komt in aanloop naar een hoorzitting in de Tweede Kamer. 

Hoorzitting

Het bedrijf moet bij de hoorzitting tekst en uitleg geven over het artikel van RTV Noord waaruit blijkt dat de NAM op 2 augustus 2018 heeft gedreigd de gaskraan voortijdig dicht te draaien. Dat gebeurde in een overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen.
Het gesprek ging onder meer over de versterking van huizen in het aardbevingsgebied en de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. De NAM wilde van die aansprakelijkheid af. De letterlijke woorden van NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens toen: 'Zo niet, wordt NAM gedwongen om eerder het gasveld te sluiten dan wat praktisch is voor Nederland.'

Herinnering

Voor de publicatie van ons verhaal - en in de dagen daarna - vond de NAM de suggestie dat deze woorden een dreigement zijn onjuist. De uitspraak zelf werd niet ontkend. De reactie van de NAM op het letterlijke citaat was: 'Het gesprek vond een jaar geleden plaats, de exacte woorden zijn dus niet meer terug te halen.'
Nu, anderhalve maand later, kan Jurgens zich het gesprek wel herinneren. 'Dit is niet zo gezegd', laat hij via een woordvoerder weten. 'Er is niet door mij gedreigd. In dit gesprek niet, nooit niet.'

Mail aan Kamerleden

De NAM heeft haar nieuwe standpunt in aanloop naar de hoorzitting ook gedeeld met Kamerleden. In een mail schrijft het bedrijf: 
'De suggestie dat de NAM zou hebben gedreigd de gaskraan in Groningen uit kostenoverwegingen voortijdig dicht te draaien – en daarmee bereid zou zijn geweest om Nederland willens en wetens in de kou te zetten – is absurd. De NAM heeft een dergelijke uitspraak nooit gedaan, zal een dergelijke uitspraak nooit doen en verwerpt met klem de suggestie dat zij een dergelijke uitspraak ooit wel zou hebben gedaan.' 

Ongeloofwaardig

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt de woorden van de NAM ongeloofwaardig. 'Ik heb aan den lijve ondervonden hoe aandeelhouder Shell de opbrengst van de gaswinning probeerde te koppelen aan schadevergoedingen waar mensen recht op hebben. Die chantagepolitiek is onacceptabel.' 
Sandra Beckerman van de SP heeft ook moeite om het bedrijf te geloven. 'De NAM doet hier een beroep op ons vertrouwen en op hun woord. Dat kan ik niet omdat ik ten eerste de controlerende macht ben en ten tweede omdat als Groninger mijn vertrouwen in dit dossier zeer geschaad is.'

Opheldering

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil tijdens de hoorzitting van NAM-directeur Thijs Jurgens weten of hij de uitspraak nou wel of niet heeft gedaan en hoe hij het dan heeft bedoeld.
'Als de NAM dat niet opheldert, blijft de suggestie boven de markt hangen dat ze hebben gedreigd met snellere sluiting als ze met kosten worden geconfronteerd die ze niet willen dragen. Dat kostenoverwegende aspect lees ik namelijk wel daadwerkelijk in het citaat.'
De hoorzitting in de Tweede Kamer begint om 12.30 uur. Wat er aan de hoorzitting vooraf ging, lees je hier.