Dorpsbelangen Musselkanaal en gemeente begraven strijdbijl over azc

Hier zat het azc in Musselkanaal
Hier zat het azc in Musselkanaal © Google Street View
Een stevig telefoongesprek van 20 minuten heeft de zaak opgehelderd: Dorpsbelangen wordt nauwer betrokken bij de procedure over een heropening van het asielzoekerscentrum (azc) in Musselkanaal.
Voorzitter Ben Schomaker was niet te spreken over de gang van zaken, maar burgemeester Froukje de Jonge heeft hem gerustgesteld.
Volgens Schomaker en De Jonge is de kou nu uit de lucht. Dorpsbelangen schuift aan wanneer het college een standpunt zal innemen over de mogelijke heropening van het azc in Musselkanaal.

'De boodschap is overgekomen'

De gemeente Stadskanaal wil alleen een opening voor langere tijd. Dorpsbelangen heeft geen formeel standpunt, maar vindt wel dat de gemeente moet werken aan draagvlak.
'Ik heb haar verteld dat wij ons de blaren op de voeten lopen voor het dorp. Als je dan niks wordt verteld en mensen uit het dorp gaan vragen stellen, dan voel je je voor paal staan', geeft Schomaker aan. 'Ik had de burgemeester ruim 20 minuten aan de telefoon, en volgens mij is de boodschap wel overgekomen.'
Want, zo constateert Schomaker tevreden, Dorpsbelangen wordt nauwer betrokken bij de gang van zaken. Al werd de belangenvereniging volgens De Jonge al nauw betrokken bij de gang van zaken.

'Er zijn goede afspraken gemaakt'

'Het was een beetje een misverstand. Ben Schomaker had het gevoel dat er zonder hun inbreng allerlei beslissingen waren genomen, maar dat is niet zo', legt de Knoalster burgemeester uit.
'Laat ik het zo zeggen: er waren goede afspraken over hoe we Musselkanaal aangehaakt hadden, en we hebben goede afspraken gemaakt hoe we Musselkanaal aangehaakt houden in deze discussie.'

Voor de Kerst duidelijkheid

Schomaker is tevreden met die mededeling. 'Zodra het college een verzoek heeft van het COA, stappen wij in. Zo hebben we dat afgesproken.'
De Jonge denkt dat er binnen enkele weken een formeel verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal liggen. 'Of er voor de Kerstdagen duidelijkheid komt? Dat denk ik wel, ja.'