Onderzoek slaat fundament onder versterkingsoperatie weg

Honderden Groningers in het aardbevingsgebied krijgen toch te maken met de versterking van hun woning. Er werd door het Rijk juist vanuit gegaan dat dit bij deze huizen waarschijnlijk niet nodig was.

Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Noord. In die documenten staat een uiteenzetting over een steekproef die is gedaan door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Normaal risicoprofiel

De steekproef is gedaan onder 770 huizen die een normaal risicoprofiel toegekend hebben gekregen. Dat houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat ze waarschijnlijk niet versterkt hoeven te worden.

Zo zit de steekproef in elkaar
De steekproef is gedaan onder huizen in de batch 1581. In die groep zitten 770 woningen met een normaal risicoprofiel.

Van de 770 woningen die in principe niet in aanmerking komen voor versterking, is een steekproef gedaan met 127 panden. Daaruit blijkt dat al die woningen toch versterkt moeten worden. Van deze gebouwen is al een versterkingsadvies gemaakt, maar dat hebben bewoners nooit gekregen omdat minister Eric Wiebes de versterkingsoperatie heeft veranderd.

De bestaande versterkingsadviezen zijn gebaseerd op een veiligheidsnorm uit 2015, waarbij nog geen rekening is gehouden met het verlagen van de gaswinning. Met de steekproef heeft de NCG vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers en rijtjeshuizen vergeleken met de nieuwste norm van 2018. Deze houdt wel rekening met de afbouw van de gaswinning.

De steekproef toont aan dat de huizen wel degelijk versterkt moeten worden, omdat ze nog altijd niet aan de meest recente veiligheidsnorm voldoen. De versterkingsmaatregelen zijn meestal weliswaar minder ingrijpend, maar nog altijd noodzakelijk.

Muren, vloeren en daken

Zo zou er in veel gevallen bijvoorbeeld niets meer hoeven te gebeuren aan de fundering. Die is volgens de meest recente norm goed genoeg.

Maar versterking van de muren, vloeren en daken is nog altijd wel nodig. De verbindingen tussen de muren, vloeren en daken hebben ook nog altijd versterkingsmaatregelen nodig, zo blijkt uit de vergelijking.

Huidige aanpak deugt niet

Voor de bestuurders in gemeenten en provincie is de uitkomst van de steekproef het bewijs dat de versterkingsaanpak zoals die door Wiebes bepaald is, bij de basis niet deugt. Woningen worden volgens hen al langer ten onrechte over het hoofd gezien.

Dat komt omdat de prioritering in de versterkingsoperatie wordt gedaan met een statistisch rekenmodel waar de Groningers zich al bijna anderhalf jaar tegen verweren. Het model is ontwikkeld door de NAM.

Het halen van je gelijk

'Dit voelt als het halen van je gelijk', zegt de Lopster wethouder Bé Schollema over het onderzoek. Hij zit met een aantal andere bestuurders in het Versterkings Overleg Groningen. 'Deze steekproef is representatief en laat dus zien dat alle woningen in deze groep versterkt moeten worden.'

Bé Schollema: 'Dit voelt als het halen van je gelijk'

Geen speld tussen te krijgen

'Volgens mij is de steekproef duidelijk geweest en moet er versterkt worden', vindt ook provinciebestuurder Henk Staghouwer. Hij is de voorzitter van het Groningse versterkingsoverleg. 'De duidelijkheid is gewenst. Hier is nu geen speld meer tussen te krijgen.'

Schollema wil dat de mensen in de onderzochte groep nog dit kalenderjaar duidelijkheid krijgen over wat er met hun huis gaat gebeuren. 'Daar hebben ze recht op', zegt hij. 'Deze mensen zijn nodeloos lang in onzekerheid gelaten.'

Kijken wat de effecten zijn

De vraag is wel wat deze steekproef zegt over duizenden andere huizen in het aardbevingsgebied die geen extra risico zouden lopen volgens de huidige systematiek. Daar willen Schollema en Staghouwer allebei nog niet op vooruitlopen.

'De steekproef is gedaan in deze specifieke groep en ik wil geen voorschot nemen op de rest', zegt Staghouwer. 'We moeten eerst hiermee aan de slag en dan kijken wat de effecten zijn.'

Afrondende fase

De Nationaal Coördinator Groningen wil inhoudelijk nog niet ingaan op de uitkomsten. 'De steekproef is in een afrondende fase', meldt een woordvoerder.

'We wachten nog op een aantal beoordelingen. Daarna gaat het Staatstoezicht op de Mijnen de steekproef en de uitkomsten analyseren. Zodra de resultaten en de gevolgen voor de bewoners bekend zijn, communiceren we hierover.'

Niet op vooruitlopen

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken willen om dezelfde reden ook niet reageren op de steekproef. 'Daar is niemand op dit moment bij gebaat', zegt een woordvoerder.

RTV Noord heeft er voor gekozen om de betreffende documenten niet te publiceren in verband met de privacy van de bewoners. In de documenten staan voorbeelden van adressen die zijn onderzocht en die momenteel niet aan de veiligheidsnorm voldoen.

Lees ook:

- Onafhankelijke Raadsman: versterking is vertraagd en bewoner staat te weinig centraal
- Minister Eric Wiebes over de versterkingsoperatie (video)

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws