Noorderzijlvest verhoogt belasting met 5,4 procent

Plannen voor de versterkte zeedijk bij Bierum
Plannen voor de versterkte zeedijk bij Bierum © Waterschap Noorderzijlvest/Ommelanderdiek
Waterschap Noorderzijlvest verhoogt de waterschapsbelasting voor huishoudens in 2020 met gemiddeld 5,4 procent. Dit komt neer op een stijging van circa 21 euro per huishouden.
Eerder dit jaar liet het waterschap al weten dat de belasting tot maximaal 7,5 procent verhoogd zou worden.
De kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een laag inkomen blijft wel gelden.
De verhoging is volgens het Waterschap nodig om nieuwe investeringen te kunnen doen.
'We zijn genoodzaakt te investeren in projecten die inspelen op de effecten van bodemdaling, als gevolg van gaswinning en klimaatverandering. Deze projecten kosten veel geld, maar zorgen ervoor dat onze inwoners droge voeten houden.'

Versterking van dijken

Als voorbeelden van investeringen in waterveiligheid worden onder meer de versterking van dijken langs kanalen en de Waddenkust en de versteviging van kades in steden en dorpen genoemd. Ook de Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt.

Nieuwe waterzuivering

Ander kostenposten voor Noorderzijlvest zijn de herinrichting van polders in het Westerkwartier, zoals de De Dijken-Bakkerom, Drie Polders, Lettelbert en Dwarsdiep.
Daarnaast wordt er in Gaarkeuken en nieuwe waterzuivering gebouwd. Deze vervangt de bestaande zuiveringen in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken.
Met die investeringen is een totaalbedrag van 85 miljoen euro gemoeid.