Tekort stageplaatsen christelijke Pabo's

GRONINGEN - De Pabo van de christelijke Hogeschool Noord-Nederland met vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Emmen kampt met een tekort aan stageplaatsen.Voor veertig van de verwachte driehonderd studenten is nog geen leerplek beschikbaar. Dit komt, omdat in tegenstelling tot de andere lerarenopleidingen de christelijke pabo´s juist groeien.Ook het tekort aan leraren zorgt er voor dat stagiaires niet welkom zijn op scholen. De lesgevende leraren zijn daardoor te druk om zich bezig te kunnen houden met stagiaires. De Christelijke Hogeschool gaat de stagiaires nu mogelijk in scholen voor asielzoeker plaatsen.
null