Impact gaswinning weegt het zwaarst bij verdeling bevingsmiljoenen

De gemeente waar de impact van de gaswinning het grootste is, krijgt het meeste geld uit het NPG.
De gemeente waar de impact van de gaswinning het grootste is, krijgt het meeste geld uit het NPG. © FPS/Jos Schuurman/Bewerking RTV Noord
De gemeente waar de impact van de gaswinning het grootste is, krijgt de meeste miljoenen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het bestuur van het NPG heeft voor de verdeling met name gekeken naar het aantal schademeldingen.
In totaal zit in het Nationaal Programma Groningen meer dan een miljard euro om de toekomst van het aardbevingsgebied in de komende tien jaar een boost te geven. Het geld is nu eerst opgesplitst voor tweemaal vijf jaar.

Vierhonderd miljoen te verdelen

Voor de eerstkomende vijf jaar is er ruim vierhonderd miljoen te verdelen. Iets minder dan de helft daarvan wordt ondergebracht bij de provincie voor themagerichte projecten op het gebied van bijvoorbeeld economie en werkgelegenheid. De gemeenten in het gebied krijgen samen 229,5 miljoen voor met name leefbaarheidsprojecten.
De verdeling van de gelden ziet er als volgt uit:
- De toekomstige gemeente Eemsdelta: 82,0 miljoen euro
- Midden-Groningen 47,5 miljoen euro
- Groningen: 40,5 miljoen euro
- Het Hogeland: 37,5 miljoen euro
- Oldambt: 22 miljoen euro
Een deel van het geld is al gereserveerd voor speciale programma's, zoals het toekomstbestendig maken van zorg in het gebied (veertig miljoen euro), het in stand houden van het erfgoed (twintig miljoen euro) en al eerder toegekende projecten (ruim honderd miljoen euro).

Logische verdeling

De verdeling tussen de provincie enerzijds en de gemeenten anderzijds is volgens NPG-voorzitter René Paas een logische. 'De ene overheid is simpelweg geschikter voor iets dan de andere', zegt hij. 'Economie is vaak een gemeente-overschrijdend iets. Terwijl leefbaarheidsprojecten echt zijn wat gemeenten elke dag doen.'

Verdelen of toedelen

René Paas en NPG-directeur Siem Jansen maken daarbij ook het onderscheid tussen geld verdelen en geld toedelen. Er lijkt weinig verschil tussen de twee woorden te zitten, toch willen ze benadrukken waarom ze zelf over 'toedelen' spreken.
'Het is niet zo dat je dit geld op je bankrekening krijgt en dat vrij mag besteden', zegt Paas. 'Je moet eerst het bestuur van het Nationaal Programma Groningen overtuigen van de plannen.'

Gemotiveerd

'Het is altijd heel makkelijk om geld op de verkeerde manier op te krijgen', zegt hij. 'Maar wij zijn erg gemotiveerd om Groningen de komende tien jaar een tandje beter te maken.'