Voor Noordelijke bouwers zijn stikstofmaatregelen niet meer dan 'eerste stap'

'We vinden van die 100 km/uur niet veel, maar alles wat de bouw en infra op gang brengt is een mooie eerste stap.'

Dat zegt regiomanager Sander Wubbolts van Bouwend Nederland Regio Noord in reactie op de kabinetsaanpak van de stikstof- en PFAS-problemen.

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is dat de maximumsnelheid op snelwegen overdag teruggaat van 130 naar 100 km per uur. Met het pakket aan maatregelen wil het kabinet de eerder geplande bouw van 75.000 woningen mogelijk maken.

Drempelwaarde

Wubbolts zegt dat de belangrijkste besluiten nog moeten worden genomen. De bouw- en infrasector zit vooral te wachten op verhoging van de stikstofdrempelwaarde. Bedrijven die daaronder blijven hoeven voor hun project dan geen Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

De bouw- en infrasector zit vooral te wachten op verhoging van de stikstofdrempelwaarde. Bedrijven die daaronder blijven zouden dan voor hun project geen vergunning volgens de Wet Natuurbescherming aan hoeven te vragen. Op dit moment is er wel een tijdelijk stappenplan voor de bouw en stikstof, maar zolang de drempelwaarde niet omhoog gaat is volgens Wubbolts de sector niet geholpen.

'Niet snel genoeg'

Nog dringender is voor de bouwers de verhoging van de PFAS-norm, de norm voor de hoeveelheid kunstmatige chemische stoffen die in de grond aanwezig mogen zijn. Nu is die norm op de laagst meetbare hoeveelheid vastgesteld. Volgens de bouwers is dat een onwerkbare situatie.

'Veel bouwers en infrabedrijven in regio Noord zijn nu nog aan het werk maar het droogt natuurlijk heel snel op, zeker op het moment dat de vergunningverlening niet snel weer op gang komt. De druk staat er vooral bij grondverzetpartijen heel erg op', zegt Wubbolts. Het kabinet neemt tot 1 december de tijd voor het bepalen van een nieuwe drempelwaarde. 'Het gaat niet snel genoeg. Het is niet goed de hele sector op slot te zetten.'

Provincie is blij

Het contact met de drie Noordelijke provincies is inmiddels goed, stelt Wubbolts. Dinsdag nog zaten de bouwers op het Groninger provinciehuis. De drie provinciebesturen willen van de bouwers horen welke projecten zijn vertraagd, doordat ze geen vergunning krijgen. Samen met gemeenten willen ze dan kijken of er toch nog ergens ruimte zit. 'De houding van de lokale overheden is goed.'

De overheden zijn op hun beurt ook tevreden over de samenwerking. De nieuwe maatregelen van het kabinet kunnen in het provinciehuis op instemming rekenen.

'Ik ben vooral erg blij dat er nu duidelijkheid is', zegt provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Een van de oorzaken van alle onrust is de onduidelijkheid. Die is er voor een deel nog steeds natuurlijk, maar er is nu wel een eerste stap gezet.'

'De bouw moet weer gaan lopen'

In Provinciale Staten werd woensdag toevallig ook gedebatteerd over het stikstofbeleid. Staghouwer kreeg in dat debat van een vijftal oppositiepartijen een motie van afkeuring aan zijn broek voor zijn optreden in de stikstofcrisis. Een ruime meerderheid in de Staten stemde die motie echter weg.

De gedeputeerde benadrukte zelf vooral tevreden te zijn met de ontwikkelingen vanuit Den Haag. 'Stikstof is een groot maatschappelijk probleem en het heeft onze volle aandacht. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat onderdelen als de bouw weer kunnen gaan lopen.'

Lees ook:

- 'Stikstof is een papieren tijger'

Meer over dit onderwerp:
economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws