'Roepen om een wethouder minder? Men moet zich schamen'

Bezuinigen is in menig gemeente het toverwoord. De oppositie in de gemeente Groningen wil met een wethouder minder verder om kosten te besparen. Een goed plan? Of waanzin? Zeg het maar, Beter Weters.

Collegekoek

'De vraag is of het aantal wethouders in een gemeente bepaald wordt door de hoeveelheid taken en de zwaarte daarvan of door de wens iedere coalitiepartner een deel te geven van de collegekoek? Vormen zes partijen samen een coalitie, dan kan dat dus uitdraaien op zes wethouders.'

Deeltijdbenoeminge

'Maar gekeken moet toch vooral worden naar wat nodig is om het werk te doen. Constructies waarbij verschillende partijen samen een wethouder leveren zijn denkbaar, hoe lastig soms ook. De wet stelt eisen aan het maximum aantal voltijdswethouders overeenkomend met de grootte van de gemeente. Daar kan aan gesleuteld worden door deeltijdbenoemingen.'

Waar een wil is..

'Veel is mogelijk. Waar een wil is... Maar dan moet er dus wel die, vooral politieke, wil zijn. En hoe meer partijen uit de ruif willen eten, des te lastiger wordt het.'

Afbeelding

Terugkerend geluid

'Minder bestuurders, minder ambtenaren, minder overheid. Het is een terugkerend geluid in menig volksvertegenwoordiging. Deze keer is het een deel van de oppositie in de gemeente Groningen die er mee komt. Als je het leest klinkt het allemaal redelijk: een wethouder minder, moet toch kunnen? Toch is het een achterhoedegevecht én schadelijk voor het aanzien van de politiek.'

Goedkoop populisme

'De oppositie weet donders goed dat het voorstel het nooit gaat halen. Het zou dan ook veel beter zijn als ze de pijlen richten op het beleid. Neem de bezuinigingen op de voetbalverenigingen. Daar kun je van alles van vinden. Laat, zoals het CDA, zien welke keuzes je als oppositiepartij zou maken. Een eigen geluid met eigen keuzes. Dat is beter dan goedkoop populisme.'

Afbeelding

Nog meer werk op het bordje

'Het is een slecht plan om te tornen aan het aantal wethouders. Immers, het werk blijft hetzelfde en de overblijvende wethouders zullen nog meer werk op hun bordje krijgen. Wat overbelasting als gevolg heeft, waardoor de gemeente minder goed bestuurd wordt.'

Makkelijk scoren

'Mensen die dit roepen hebben geen flauw benul hoe het werk van een wethouder eruit ziet. Wat ze inhoudelijk doen en hoeveel tijd ze erin investeren. Het is makkelijk willen scoren voor de bühne. Populisme ten top. Men zou zich moeten schamen om dit te roepen. Het gebeurt niet alleen in de stad, maar ook in Westerwolde riep de VVD dat het wel met een wethouder minder kon. Beschamend als men niet weet waar het over gaat.'

De mooiste hondenbaan

'Wethouder ben je 24/7 en het trekt een enorme wissel op je privé- en sociale leven. Maar zoals Hennie Hemmes van Pekela altijd zegt: het is de mooiste hondenbaan die er bestaat. Kortom: totale onderschatting. En misplaatst.'

Afbeelding

Verzilveren

'Veelal is niet de zwaarte en de hoeveelheid werk bepalend voor het aantal wethouders in een gemeente. Andere factoren worden vaak doorslaggevender gemaakt. Zoals 'het verzilveren' van de stembusuitslagen in aantallen wethouderszetels. Wethoudersbenoemingen hangen doorgaans ook samen met de onderlinge persoonlijke verhoudingen in de nieuwe colleges.'

Elke extra wethouder is duur

'Hoe krijgen wij meer onze zin? Met een wethouder erbij? Dan doen we dat! Moet een andere partij een wethouder minder? Dan wordt dat onze formatie-insteek!. Elke wethouder extra is duur. Hij/zij moet aparte ambtelijke ondersteuning hebben. En een eigen representatieve werkplek. Uit oogpunt van kwaliteit van het openbaar bestuur kan heel vaak het aantal wethouders zeer zeker beperkt worden (ook in Groningen!).

Afbeelding

Typisch oppositievoorstel

'Dit is typisch een voorstel van oppositiepartijen. Ja, een extra wethouder is kostbaar. Of het
echt ruim vier ton zal bezuinigen is de vraag, maar het zal er vast niet ver van afliggen. En ja, we kunnen met minder wethouders toe. Dat is in het verleden wel gebleken. Waarom dan
nu zeven wethouders?'

Voor de bühne

'Dat is het gevolg van de versplintering in de politiek. Om een coalitie te vormen met een meerderheid zijn steeds meer partijen nodig. Om voldoende invloed te hebben op het programma willen deze partijen ook graag een wethouder leveren, want onderdeel van het college zijn maakt de kans groter dat je partijpolitieke wensen worden ingewilligd. Wel typisch dat men het vervolgens aan het college overlaat welke partij de wethouder dan moet inleveren. Ik noem het scoren voor de bühne.'

Afbeelding

Zelfoverschatting

'Natuurlijk vinden wethouders het vervelend dat ze moeten bezuinigen op waardevolle voorzieningen in onze steden en dorpen, maar het lijkt ze een stuk makkelijker af te gaan dan nadenken over een eigen offerande. Beroepspolitici van de traditionele machtspartijen leiden wel erg vaak aan zelfoverschatting. Een nuttige bijdrage aan de samenleving is wat anders dan de bittere noodzakelijkheid van hun werk. Die grootheidswaanzin maakt vaak dat ze in hun kuif gepikt zijn wanneer - als zij zelf verantwoordelijk zijn voor een kaalslag in hun gemeente - iemand voorstelt om ook eens te kijken naar de salarissen en extraatjes van de bestuurders zelf.'

Solidariteit

'Beroepspolitici behoren tot het smaldeel van de bevolking aan wiens portemonnee de crisis altijd voorbij gaat. Ze nemen grote beslissingen over anderen, maar hebben vaak de garantie op een prima inkomen en aanverwante omstandigheden. Die vanzelfsprekendheid mag er wat mij betreft af. Bij verantwoordelijkheid hoort ook bescheidenheid en zuinigheid. Bij het vragen van offers van anderen behoort ook een schatplichtigheid in solidariteit. Wat minder bestuurlijke drukte, een stanleymesje in de secundaire arbeidsomstandigheden en een beetje minder salaris of fte doen weinig kwaad.'

Afbeelding

Zeven is zoveel niet

'Met zeven wethouders is het redelijk te doen. Haren en Ten Boer zijn erbij gekomen en wethouders doen er goed aan binding op te bouwen met wijken en dorpen binnen de gemeente. Dan is zeven helemaal zoveel niet.'

Deeltijdwethouder bestaat niet

'Het is trouwens goedkoop scoren voor de VVD. Als ze in de coalitie zouden zitten waren ze er nooit over begonnen. Deeltijdwethouders is ook een slecht idee. Een deeltijdwethouder bestaat niet. Het is werk dat je volledig in beslag neemt. Een deeltijdaanstelling is simpelweg een loonkorting. Daar kun je voor zijn, maar regel dat dan netjes.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws