Laatste begroting Appingedam goedgekeurd, raad wil lachgas in de ban doen

De raad van Appingedam heeft donderdagavond de laatste begroting van de gemeente goedgekeurd. Over een jaar gaan de Damsters over naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Appingedam hoeft in het laatste jaar niet te bezuinigen. Zorgelijk is de algemene reserve: die is op een minimum-niveau, dus moeten er geen grote tegenvallers komen.

Met hakken over de sloot

SP-raadslid Harry Rozema verwoordde het zo dat Appingedam 'met de hakken over de sloot' de nieuwe gemeente haalt. 'En dat is geen klein slootje. We hebben er veel taken bij gekregen, zoals jeugdzorg, waar we te weinig geld voor krijgen van het Rijk', zegt hij.

Risico's zitten hem vooral bij de jeugdzorg en Werkplein Fivelingo. Het Werkplein kampt met een tekort van bijna twee miljoen euro door onder meer een tegenvallende uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Terwijl er dit jaar dertig mensen extra uitstromen naar een betaalde baan, willen Delfzijl, Appingedam en Loppersum volgend jaar tweehonderd mensen extra laten uitstromen. Volgens oppositiepartijen PvdA en D66 is dit doel te ambitieus, daarom gaan ze niet mee met de begroting op dit onderdeel.

Wel erg gemakkelijk

CDA-voorman Bert Raangs stoort zich aan deze houding. 'Het is wel erg gemakkelijk, jammer dat u dit zo doet. U kunt ook zeggen: wij zetten onze schouders eronder om het probleem op te lossen.'

Volgens wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) is de doelstelling inderdaad ambitieus, maar haalbaar. 'Zonder ambitie met deze grote tekorten zou naar onze mening nog kwalijker zijn.'

Strijd aan met lachgas

Op initiatief van de ChristenUnie wil Appingedam de strijd aangaan met lachgas. De raad wil dat de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden de gemeente heeft om het gebruik en de handel in het openbaar te verbieden.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas en dat geeft volgens alle partijen in de raad steeds meer overlast, bijvoorbeeld van lege patronen. Ook zijn er de nodige gezondheidsrisico's.

Heldere afspraken

Burgemeester Koos Wiersma laat weten dat de horeca geen lachgas verkoopt. 'Daar hebben we heldere afspraken over en dat doen ze ook niet.' Ook wordt regelmatig gecontroleerd of er op straat gehandeld wordt.

De burgemeester juicht voorlichting over het gebruik van lachgas op scholen toe, zoals in het voorstel staat.

Damwanden

De raad had nog wel een felle discussie over het onderhoud van de walbeschoeiing in Appingedam. Oppositiepartijen D66, PvdA, SP en ChristenUnie willen dat de gemeente komend jaar alle damwanden inspecteert, dus ook die van particulieren.

Volgens D66-raadslid Cees van Ekelenburg moeten vooral de kades in het centrum nodig aangepakt worden: 'De afgelopen veertig jaar is er nul komma nul onderhoud aan gepleegd. Het gaat er niet om wie de eigenaar is, maar dat er iets aan gebeurt', zegt hij. Eigenaren worden vervolgens op de hoogte gebracht van de uitkomsten.

Conflict over aansprakelijkheid

Enkele jaren geleden had Appingedam een hevige strijd hierover met bewoners aan de Solwerderstraat. De vernieuwing van een stuk van tweehonderd meter damwand kostte 1,4 miljoen euro. De gemeente was van mening dat de bewoners een deel moesten meebetalen, omdat dit bij hun erf zou horen. Na jarenlang getouwtrek betaalden de gemeente en waterschap Noorderzijlvest uiteindelijk het hele bedrag.

Coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen zien niets in het plan van de oppositie om ook kades van particulieren te inspecteren: 'Dit is een mooi trucje van de coalitie', zegt Raangs. Volgens het CDA-raadslid zou de gemeente op die manier mee moeten betalen aan het onderhoud van kades van particulieren.

Geen lijk in de kast

Van Ekelenburg hamert erop dat het de taak van de gemeente is om de beschoeiing te onderhouden of eigenaren hierop te attenderen. De ChristenUnie wil met deze inspecties bevestigen dat er geen lijk in de kast zit. De fusiegemeenten maken zich zorgen dat de gemeente straks miljoenen kwijt is aan achterstallig onderhoud:

'Laten we voor eens en voor altijd duidelijk maken hoe het zit en wat van wie is, zodat deze discussie eindelijk eens ophoudt', zegt raadslid Ina Schenkel.

Toch redde dit voorstel het niet: de coalitie van Gemeentebelangen en CDA had één zetel meer dan de oppositie en stemde tegen.

Appingedam gaat op 1 januari 2021 samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Lees ook:

- Gemeente Appingedam breekt zich het hoofd over financiële tegenvallers

Meer over dit onderwerp:
APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws