Stakingsbereidheid in Groningse ziekenhuizen is groot

Spandoeken in het Martini Ziekenhuis voor de staking
Spandoeken in het Martini Ziekenhuis voor de staking © Eva Hulsscher/RTV Noord
Een groot deel van het personeel van het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis (OZG) en het Refaja gaat komende woensdag zondagsdiensten draaien uit onvrede over hun cao. Zo sluit het Martini die dag 36 afdelingen.
De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsdag. Niet alle afdelingen in de Groningse ziekenhuizen doen mee aan de staking, blijkt uit een inventarisatie.

Martini Ziekenhuis

In het Martini Ziekenhuis gaan meer afdelingen dicht. Het ziekenhuis sluit die dag 36 afdelingen. Tijdens de eerdere actiedag waren dat er nog negentien. De belangrijkste patiëntenzorg gaat zoveel mogelijk door. Het stakingscomité zegt dat er al geanticipeeerd is op een stakingsdag en dus de zondagsdienst. Er hoeven weinig patiënten afgebeld te worden.
Er zijn ook mensen die wel willen werken tijdens de stakingsdag. Zij handelen de nog staande afspraken zoveel mogelijk af.

Onrust

Volgens René Pul, verpleegkundige van de spoedeisende hulp in het Martini Ziekenhuis en van het stakingscomité, is de stakingsbereidheid groot. Er is momenteel wel wat onrust ontstaan omdat de Raad van Bestuur van het Martini uit het stakingsoverleg is gestapt.
'De Raad van Bestuur wil ook een goede cao, maar ze zijn het niet eens met hoe de staking is ingericht. Wij volgen gewoon het stakingsdraaiboek van de vakbonden en draaien dus zondagsdiensten', zegt Pul.
Volgens Pul vraagt de Raad van Bestuur mensen die zijn ingeroosterd om gewoon te gaan werken. En juist dat zorgt volgens Pul voor onrust. 'Mensen die zijn ingeroosterd moeten gewoon op het werk verschijnen, maar hoeven niet te werken. Dan krijgen ze gewoon doorbetaald. Gaan de mensen wel naar de landelijke stakingsdag, dan krijgen ze niet betaald.'
De vakbonden en de werkgevers liggen nog zo'n 200 miljoen euro uit elkaar. De vakbonden willen per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 5% en per 1 januari 2021 nogmaals 5%. De werkgevers willen niet verder gaan dan 4%. Ook willen de vakbonden dat er wat gedaan wordt aan de werkdruk.

Ommelander Zienhuis en Refaja

In het OZG zijn er geen dagopnames en afspraken op de operatieafdeling, de radiologie, de functieafdeling (voor onderzoek naar hart- en longfunctie, en vaten) en de afdeling endoscopie gaan niet door. Die afdelingen zijn overigens wel geopend voor acute patiënten.
Verder zijn de poli's zijn open. Afspraken waarbij aanvullend onderzoek als een röntgenfoto nodig is gaan niet door. De poli oncologie is helemaal dicht. Scopie-onderzoeken op de poliklinieken KNO en urologie gaan wel weer door. In totaal staken elf afdelingen.
In het Refaja gaan vier afdelingen dicht. De gipskamer, de operatiekamers, orthopedie en radiologie zijn gesloten.

Gaat je afspraak door?

De drie ziekenhuizen laten weten dat patiënten die nu nog niet gehoord hebben dat hun afspraak niet doorgaat, erop kunnen rekenen dat hun afspraak gewoon doorgaat.
Het UMCG is trouwens het enige Groninger ziekenhuis dat niet meedoet aan de staking. Het personeel van dat ziekenhuis valt onder een andere cao.