'In half jaar tijd vijftig overlastplegers azc Ter Apel uitgezet'

De zogenoemde ketenmariniers in Ter Apel zijn inmiddels een half jaar bezig met de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Volgens ketenmarinier Henk Wolthof zijn de eerste zes maanden 'bemoedigend'.
Wolthof is samen met Cor de Lange en Jur Verbeek in mei van dit jaar aangesteld om de problemen rondom overlastgevende asielzoekers op te lossen. Ze krijgen de ruimte om op 'onorthodoxe wijze tot oplossingen te komen', zei toenmalig staatssecretaris Mark Harbers.

Uitgezet

'We hebben nu ongeveer vijftig overlastgevende asielzoekers Ter Apel uitgezet', vertelt Wolthof. 'Zij moeten de gemeente Westerwolde verlaten. Soms helpt de politie daarbij maar meestal is dat niet nodig.' 
Je komt naar Nederland, dan heb je je ook aan te passen aan onze normen en waarden. Doe je dat niet? Prima, dan is daar de deur
Henk Wolthof - Ketenmarinier
De overlastgevende asielzoekers zijn om verschillende redenen weggestuurd. Sommigen intimideerden en bedreigden personeel. Anderen wilden niet geholpen worden door een vrouwelijke COA-medewerker.
'Dat soort gedrag tolereren we niet meer. Je komt naar Nederland, dan heb je je ook aan te passen aan onze normen en waarden. Doe je dat niet? Prima, dan is daar de deur', legt Wolthof uit. 

Lijst

De ketenmariniers hebben een lijst van ongeveer 250 overlastgevende asielzoekers. Als een asielzoeker diefstallen of andere misdaden pleegt kan hij of zij op die lijst komen en wordt er extra op de asielzoeker gelet.

Geen daling winkeldiefstallen

Toch hebben de ketenmariniers nog niet overal grip op. Winkeldiefstallen blijven een probleem. Cijfers laten een lichte daling zien, maar 'dat kan over een week weer anders zijn', aldus Wolthof. 'We zien daar nog onvoldoende resultaat.'  
Wolthof hoopt daar binnenkort verbetering in te zien, door meer handhavers in te zetten. 'De politie heeft toegezegd extra agenten te leveren. Ik denk dat de politie met meer agenten meer grip op de situatie kan krijgen.'

Experimenten met nieuwe maatregelen

Voorlopig gaan de ketenmariniers op dezelfde voet verder: het handhaven van een zerotolerancebeleid. 'We zitten er bovenop, zitten ze echt op de huid en accepteren geen wangedrag meer. Overlastgevers worden keihard aangepakt.'
Daarnaast zijn de mariniers ook aan het experimenteren met nieuwe maatregelen om de overlastgevende asielzoeker aan te pakken. Zoals het opsluiten van asielzoekers die steeds opnieuw asiel aanvragen.
'We hebben op die manier tachtig asielzoekers in bewaring gesteld. Zij zijn inmiddels teruggekeerd naar het land waar ze vandaan komen.' Het gaat hier om een andere groep dan de vijftig weggestuurde asielzoekers.
De bedoeling is dat de ketenmariniers in ieder geval nog anderhalf jaar in functie blijven.