Aanleg snel internet in provincie met anderhalf jaar vertraagd

De aanleg van snel internet
De aanleg van snel internet © Rodin Broadband
Rodin Broadband krijgt uitstel van de provincie Groningen voor het aanleggen van snel internet in de dunbevolkte gebieden in onze provincie.
Bij de aanbesteding in 2017 werd afgesproken dat Rodin hen uiterlijk in 2019 zou aansluiten, maar die deadline gaat het bedrijf niet halen.

Oorzaak vertraging

De provincie heeft Rodin daarom 18 maanden uitstel verleend. 'Ze hebben hun externe financiering pas laat rondgekregen', noemt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) een van de oorzaken van de vertraging.
'Ze moeten nu met een groot aantal regionale partijen samenwerken, dat kost meer tijd en heeft gevolgen voor de termijn.'
Rodin-directeur Jan Peter de Groot gaf in januari van dit jaar aan dat de deadline voor de aanleg van snel internet krap was, maar dat die deadline gehaald gaat worden. De Groot heeft geen woord kunnen houden.
Gedeputeerde Mirjam Wulfse noemt de deadline bij nader inzien 'erg ambitieus.'

Geen garanties

Wulfse wil een vinger aan de pols gaan houden om te kijken of Rodin zich dit keer wel aan de afspraken zal houden. 'We hebben het contact geïntensiveerd en zitten er bovenop.'
Toch heeft de provincie bij het verlengen van de termijn geen aanvullende voorwaarden aan Rodin opgelegd, om ervoor te zorgen dat het bedrijf de nieuwe deadline zal halen. Ook is er geen sprake van verhoging van de subsidie voor Rodin, geeft Wulfse aan.
Garanderen dat Rodin de gemaakte afspraken volledig zal nakomen, wil Wulfse echter niet. 'Garanties heb je in de politiek tot aan de voordeur, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.'

1800 extra adressen

Het Groningse bedrijf Rodin Broadband is door de provincie gecontracteerd om in eerste instantie 13.687 adressen in de provincie te voorzien van snel internet. Rodin is een beginnend bedrijf en kreeg van de provincie vijf miljoen euro subsidie om de aanleg van snel internet uit te voeren. Aan de 13.687 adressen worden 1800 adressen toegevoegd, zo liet de provincie dinsdag ook weten.
Uiterlijk op 15 mei 2021 moet Rodin de adressen hebben aangesloten.