Onderzoek naar 'vergroening' Groningse boeren

Liesbeth de Haan en Freek Nieuwenhuis van agrarisch Collectief Groningen West
Liesbeth de Haan en Freek Nieuwenhuis van agrarisch Collectief Groningen West © Steven Radersma/RTV Noord
In een groot deel van onze provincie wordt de komende tijd onderzocht op welke manier boerenbedrijven (verder) kunnen 'vergroenen'.
Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om één van de zeven pilots die verspreid over Nederland worden uitgevoerd. In de noordelijke pilot doen drie agrarische collectieven voort natuur- en landschapsbeheer mee, waaronder de collectieven Groningen West en Midden Groningen.

Meer inspanningen

Het onderzoek heeft alles te maken met het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van Europa, dat in 2022 of 2023 van kracht wordt. Daarin worden meer inspanningen gevraagd van de boeren op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit.
Die inspanningen zijn niet vrijblijvend: alleen boeren die willen vergroenen hebben recht op de volledige toeslagrechten die ze jaarlijks krijgen vanuit Brussel. Boeren die dat niet doen krijgen voortaan minder; gedacht wordt aan een korting van 30 tot 40 procent. Het worden dus prestatiegerichte betalingen.

'Light'-variant

'We willen onderzoeken hoe we zo veel mogelijk boeren kunnen interesseren om te vergroenen', zegt projectleider Liesbeth de Haan van het collectief Groningen West.
'Er zijn natuurlijk al boeren die doen aan agrarisch natuurbeheer, en niet alle boeren hoeven die manier van werken één op één over te nemen, maar misschien wel een deel daarvan. Zie het als een soort 'light' variant.

Veel belangstelling

'In ons gebied gaat het bijvoorbeeld om het in stand houden van houtsingels, weidevogelbescherming en randenbeheer langs sloten', aldus voorzitter Freek Nieuwenhuis van het collectief Groningen West. 'Ik heb de indruk dat er veel boeren mee willen doen', zegt hij.
Volgens Nieuwenhuis heeft dat niet alleen te maken met de vergoeding die de boeren krijgen. 'Het besef dat we anders moeten boeren en dat de maatschappij andere dingen van ons vraagt vandaag de dag, is heel duidelijk aanwezig'.