Boeren komen met eigen stikstofplan: 'We trekken de bouwsector weer vlot'

Koeien moeten meer in de wei staan om stikstof te reduceren
Koeien moeten meer in de wei staan om stikstof te reduceren © Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord
Boerenorganisaties willen allerlei maatregelen nemen en systemen ontwikkelen die de impact van de landbouw op de natuur verkleinen. Daarvoor vragen ze van de overheid 2,9 miljard euro.
'Het is een pakket aan maatregelen. Zo willen we op korte termijn de stikstofuitstoot verminderen door koeien vaker in de wei te laten staan, minder eiwitrijk voer te geven en mest te verdunnen met water', vat voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord het samen.

Varkenshouderij

De stikstof die boerenbedrijven uitstoten zit in ammoniak uit mest. Bij vermenging met urine is de uitstoot hoger. Een koe in de wei leidt dus tot minder uitstoot. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgt ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt.
De brancheorganisaties en actiegroepen die zich hebben verenigd in het zogeheten Landbouw Collectief pleiten voor oprichting van een speciaal ontwikkelings- en investeringsfonds. Voorzitter Aalt Dijkhuizen presenteerde de plannen woensdag in Den Haag.
Deze maatregelen moeten tussen de 3 en 5 kiloton stikstofuitstoot besparen. Met 2 kiloton trek je de bouwsector weer vlot
Trienke Elshof - LTO Noord

Besparing

Elshof: 'Deze maatregelen moeten tussen de 3 en de 5 kiloton aan stikstofuitstoot besparen. Ter vergelijking: met een besparing van 2 kiloton trek je de bouwsector weer vlot.'
Tegenover de maatregelen die de boeren bereid zijn te nemen, staan volgens de voorzitter van LTO Noord ook een aantal eisen. 'Dit is op basis van vrijwillige deelname, geen inperking van vergunningen ('vergund blijft vergund') en geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven. Één werkbaar beleid van rijk en provincies', somt ze op.
De plannen die er nu liggen, kunnen volgens Elshof rekenen op steun van de boeren. 'Dus dat betekent ook dat er niet veel onderhandelingsruimte in zit.'

Extra inkomsten uit verhuur

Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief pleit er verder namens de sector voor om boeren de 'stikstofruimte' die ze winnen met milieumaatregelen, te laten verhuren aan andere sectoren. Zo wordt het een 'verdienmodel'.

Draagvlak

Of er vanuit de provincies en Den Haag draagvlak voor het plan is, weet Elshof nog niet.
Dinsdagavond heeft een afvaardiging van het Landbouw Collectief een gesprek gehad met de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer van Landbouw. 'Hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan. Wel gaf hij aan zich in te zetten voor vergunde rechten', aldus een woordvoerder van het Landbouw Collectief.
Begin december zal er meer bekend worden gemaakt over het provinciaal beleid in Groningen, maar dit zal ook afhangen van wat landelijk wordt besloten.