Pekela: 'Strengere eisen bijstand? Dat is gewoon spierballentaal'

De gemeente Pekela ziet geen reden om een kleine groep bijstandsgerechtigden meer achter de broek te zitten. Staatssecretaris Tamara van Ark kondigde aan dat ze dat wettelijk gaat voorschrijven.

De staatssecretaris zegt in een interview met de Volkskrant dat alle gemeenten al hun bijstandsgerechtigden in een of andere vorm een tegenprestatie moeten vragen: 'De vrijblijvenheid moet eraf.' Gemeenten hebben al een verordening waarin zo'n tegenprestatie wordt verlangd, maar de uitvoering daarvan wordt niet gehandhaafd.

'Niet in staat om te werken'

De gemeente Pekela kondigde drie jaar gekeden aan dat ze voor 250 langdurig werklozen geen tegenprestatie meer verlangde, omdat dat zinloos zou zijn. 'Een groot deel van hen is fysiek of geestelijk niet in staat om te werken. Ook niet om vrijwilligerswerk te doen,' zegt wethouder Hennie Hemmes.

'Natuurlijk kunnen we ze wel begeleiden in de schuldhulpverlening of bij het leren van de taal, maar je moet gewoon erkennen dat er voor een bepaalde doelgroep geen werk is', aldus de wethouder.

'Pekela doet meer dan genoeg'

Hij wijst erop met de invoering van de zogenoemde Participatiewet de instroom naar de sociale werkvoorziening werd stopgezet. Voorheen was dat de veilige haven voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 'Ik heb er toen al voor gewaarschuwd dat de sociale werkplaatsen hardstikke nodig waren. Het is een drama dat ze worden afgebouwd.'

Hemmes vindt dat zijn gemeente meer dan genoeg doet voor de uitvoering van de Participatiewet: 'De uitspraken van Van Ark zijn gewoon spierballentaal. Laat het Rijk eerst met meer geld over de brug komen voor de gemeenten.'

'Ontwikkelen belangrijker dan tegenprestatie'

Ook de gemeente Groningen, die relatief soepel omgaat met de bijstandsregels, reageert (schriftelijk) gepikeerd op de uitspraken van Van Ark: 'De gemeente Groningen streeft ernaar om mensen in een bijstandssituatie te activeren en (om) te scholen naar betaald werk.

Via het programma Kansen in Kaart leggen wij contacten met onze uitkeringsgerechtigden. Vanuit motivatie van mensen zelf en maatwerk kijken we hoe mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat vinden wij veel effectiever dan een opgelegde tegenprestatie die tijdelijk is en niet aansluit bij behoeften en mogelijkheden van mensen.

Controledrift

Groningen zit niet te wachten op meer bemoeiens van het Rijk: 'Als gemeente ervaren wij door dit soort maatregelen een sterk afnemend vertrouwen in de overheid en controledrift van het Rijk. Wij zullen onze uitdaging om meer mensen aan een reguliere betaalde baan te helpen steeds uitdragen, stemmen daarbij steeds af met omliggende gemeenten, in G-40 en VNG verband.'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad PEKELA
Deel dit artikel:

Recent nieuws