'Administreren in de zorg is goed, maar goede zorg is beter'

Nooit eerder was er zo'n grote staking in de zorg als woensdag. Zorgpersoneel pikt het niet langer en wil meer loon en een verlaging van de werkdruk. Hoe lossen we de situatie op, Beter Weters? Of valt er niks op te lossen?

'Zorg is een markt geworden'

'Om te beginnen: zorg is geen zorg meer, zoals het bedoeld was. Sinds de afschaffing van het ziekenfonds is de zorg een markt geworden. Zorgverzekeraars bepalen het aanbod en de prijzen en producenten van medicijnen halen over de rug van patiënten grote winsten. En de patiënt is de dupe. Het verdwijnen van ziekenhuishulp uit onze regio heeft niets te maken met personeel of specialismen, maar alleen met geld.'

'Kabinet moet ingrijpen'

'Het vastleggen van zaken en volgen van protocollen heeft niets anders dan ellende gebracht. Personeel wordt helemaal dolgedraaid en moet hiernaast ook nog eens perfecte zorg leveren, wat niet kan. Dit levert veel werkdruk en stress op bij het personeel. Ik kan me dan ook voorstellen dat men staakt om minder werkdruk en een betere cao. Geld is het probleem niet. Het verdwijnt in de zakken van aandeelhouders van de zorgverzekeraars. Het wordt tijd dat dit kabinet ingrijpt en zorg weer zorg laat worden '

Afbeelding

Olie op het vuur

'De publieke sector staat in de fik. En in plaats van dat de politiek komt blussen met vertrouwen in kennis en kunde van harde werkers en met waardering in de vorm van fatsoenlijke beloning en omstandigheden, komt zij met olie op het vuur in de vorm van georganiseerd wantrouwen en nog meer markt.'

Spreadsheets

'De mensen van de publieke zaak worden gedehumaniseerd tot uitvoerders van dichtgetimmerde protocollen. We toetsen hun werk niet meer aan het beter maken van patiënten, het zorgen voor onze veiligheid of het klaarstomen van onze kinderen voor de maatschappij, maar kijken of de ingevulde spreadsheets voldoende rekensommetjes bevatten zodat managers hun oneerlijke deel op kunnen strijken.'

Toveren?

'We krijgen niet met een toverstafje onze verpleegkundigen weer fulltime aan het bed en er is geen toverpoeder om de agent weer op straat te krijgen. Het is niet een kwestie van een beetje de ruwe randjes afschaven van het doorgeslagen marktdenken. De enige optie is een harde ontmanteling van het dominante neoliberalisme. Pas dan kunnen we weer bouwen aan een trotse publieke zaak van ons allemaal.'

Afbeelding

Administratief medewerker

'Steeds minder werk voor steeds meer mensen. Mijn oplossing voor de zorg: de verpleegkundige aan het bed en een administratief medewerker die met een groepje meeloopt en bijhoudt wat gedaan wordt. Zo heb je tegelijkertijd meer mensen aan het werk waar het vroeger met één moest. Het komt de efficiëntie van alle werkers ten goede. Betere verpleegkunde, betere administratie.'

Arbeidsvreugde

'Iets soortgelijks voor het onderwijs: de scholen kleiner, de managers weg uit het onderwijs, de leraar weer gewoon lesgeven en één rondlopende administratief medewerker om al die lijsten op schermpjes in te vullen… O nee, die is helemaal niet nodig, want al die verantwoordingspapiertjes/schermpjes zijn niet meer nodig. Er zijn immers geen managers meer om ze te lezen. Scheelt handenvol geld, en levert enorme winst aan arbeidsvreugde. Nu die allesbeterwetende ouders nog.'

Afbeelding

'Tijden zijn veranderd'

'Net als ouders in het onderwijs ('lastig') zijn ook patiënten en hun directe omgeving geëmancipeerd. Waar meester eens de waarheid in pacht had en niet werd tegengesproken, was ook de dokter degene die het dichtst bij God stond: even onfeilbaar als de Paus. Geen vragen, geen discussie. De tijden zijn veranderd. We zijn hoger opgeleid en mondiger, maar ook heeft vertrouwen plaatsgemaakt voor wantrouwen. Al dan niet gesteund door idiote complottheorieën op het internet. En Amerikaanse toestanden zijn wel degelijk onze kant opgekomen: elk ongeluk moet een dader hebben en die dader moet een schadevergoeding betalen.'

'Uurtje-factuurtje'

'En daar begint de bureaucratie. Niet direct in het belang van de patiënt, wel in het belang van de organisatie én zorgverleners. We leggen alles tot op microniveau vast, stoppen alles in protocollen (kan ook heel efficiënt zijn trouwens…) en doen alsof goede zorg meer gebaat is bij 'uurtje-factuurtje' dan bij een troostende hand op de bol. Waarvoor je overigens geen hooggespecialiseerde verpleegkundige behoeft.'

Stijgende lonen noodzakelijk

'Wij eisen, allemaal met elkaar, dat na een (verschrikkelijk) heetwaterongeval er zeven pagina's nieuw protocol wordt opgeschreven waaraan de zorgverlener minstens een kwartier kwijt is om alles af te vinken. We accepteren geen 'ongelukken' meer en organisaties duiken in de verdediging met nog meer papier. Digitaal of niet. Voor zover (een deel van) de werkdruk. Over het salaris kan ik kort zijn: dat is te lang bevroren geweest en moet omhoog: de zorgvraag zal steeds groter worden en personeel wordt schaarser, stijgende lonen zijn niet alleen redelijk en wenselijk maar ook noodzakelijk. Zelfs voor de domste rekenmeester…'

Afbeelding

Digitaliteitsgolf

'We hebben computers. We hebben internet. Er is een ware digitaliseringsgolf in de zorg op gang gekomen. Er wordt veel ingetikt op computers of telefoons en doorgezonden naar onder anderen de zorgmanagers. Het maakt in kwantitatieve zin het werk in de zorg meer transparant. Dat is waar. De managers kunnen zeker hierdoor meer gewaar worden over al dan niet verrichte zorgwerkzaamheden.'

Administreren kost tijd

'Daarmee is echter niet alles over de echte kwaliteit van de aangeboden zorg vermeld. Is er nu te veel administratie? Jazeker, op bepaalde deelgebieden zeker. Ieder kent goede verzorgenden die weinig ambitie tonen de computer te hanteren. Vermoedelijk komen er hiervan op termijn mijns inziens steeds meer. Administreren in de zorg kost tijd en is goed, goede zorg zelf is beter.'

Afbeelding

'Salarisverhoging niet teveel gevraagd'

'De zorg in Nederland is van een zeer hoog niveau. We geven daar jaarlijks 88 miljard euro aan uit. Daarvan gaat zo'n 9 miljard naar salarissen en die zijn in de zorg bepaald niet het hoogst op mbo- en hbo-niveau. Een redelijke salarisverhoging is dus niet te veel gevraagd. Of er dan een groot verschil zit tussen de gevraagde 5 procent en de geboden 4 is voor mij de vraag.'

Verplegen

'Er wordt tegenwoordig in heel veel sectoren heel veel vastgelegd. Dat is voor een deel ook zeker nodig, maar in de sector onderwijs waar ik mag werken wordt vaak veel meer vastgelegd dan strikt noodzakelijk. Misschien moet daar in de zorg ook eens heel kritisch naar worden gekeken. Want, mensen die gaan werken in de zorg willen zorgen voor mensen en geen boekhouders worden. Geef de verplegers dan ook ruimte om dat te doen wat ze graag willen: verplegen. Voor een redelijk salaris.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
opinie beterweterspolitiek zorg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws