Veendam akkoord met winningsplan Nedmag

De Nedmag-locatie in Veendam
De Nedmag-locatie in Veendam © Google Street View
De gemeente Veendam adviseert de minister van Economische Zaken akkoord te gaan met het winningsplan van zoutwinningsbedrijf Nedmag.
Het advies is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Nedmag wil nieuwe zoutwinningslocaties openen bij Borgercompagnie. De bestaande locaties bij Tripscompagnie worden gesloten.
Volgens de gemeente moet er prioriteit worden gegeven aan de veiligheid van de inwoners, maar is er ook aandacht voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in de regio.
Het advies van Veendam staat haaks op dat van de gemeente Midden-Groningen. Die gemeente wil dat de zoutwinning stopt. De winning in Borgercompagnie vindt plaats op het grondgebied van beide gemeenten.
Volgens Midden-Groningen veroorzaakt de bodemdaling, die het gevolg is van de zoutwinning, schade. Het SodM stelt overigens geen limiet aan de hoeveelheid te winnen zout in Borgercompagnie..

Andere adviezen

Ook andere organisaties hebben inmiddels advies uitgebracht aan de minister. Zo vindt waterschap Hunze en Aa's dat het winningsplan van Nedmag pas mag worden goedkekeurd als ook goed in kaart wordt gebracht wat de gevolgen van de bodemdaling zijn. Het waterschap vreest onder meer hogere kosten voor onderhoud van kades en kunstwerken.
Ook de gemeente Veendam zegt het gevoel van onzekerheid te herkennen ten aanzien van schade aan gebouwen, infrastructuur en milieu en de gevoelens van onveiligheid bij de inwoners van de gemeente. Toch heeft het college de technische adviezen van onder meer het SodM onderschreven. Daarin zijn voorwaarden opgenomen om de veiligheid te waarborgen.