Op deze locaties bouwt Delfzijl honderden nieuwe huizen

De gemeente Delfzijl presenteert vrijdagmiddag de locaties waar meer dan vijfhonderd nieuwe huizen gebouwd worden vanwege de versterking. Het gaat om bijna twintig plekken verspreid over de stad.
De presentatie wordt gehouden tijdens een woonbeurs in de Brede School Noord. Op vrijdag speciaal voor bewoners uit de Zandplatenbuurt Noord, zaterdag is iedereen welkom.

Niet bevingsbestendig

De locaties zijn vooral bedoeld voor herbouw van de Zandplatenbuurt Noord. Daar staan 527 huizen die niet aardbevingsbestendig zijn.
Alle 386 huurhuizen worden gesloopt. Het grootste deel van de particulieren kiest ook voor sloop en herbouw elders in Delfzijl.
Dit zijn de locaties:
Afbeelding: gemeente Delfzijl

Binnen vijf jaar

Burgemeester Gerard Beukema presenteert deze plekken met gepaste trots: 'Ik hoop dat bewoners op deze manier zicht krijgen op wat de toekomst in petto heeft. We hopen dat de meesten binnen vijf jaar verhuisd zijn naar een nieuwe woning.'
Daarnaast zijn er plekken voor de middellange termijn, waar bewoners uit andere wijken terecht kunnen die nog te maken krijgen met sloop en herbouw vanwege de versterking.

Enorme sociale impact

Mooie woorden van de burgemeester, maar bewoners hebben hier een ander gevoel bij. Volgens Wim Baars van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt is de hele operatie dubbel.
'Het is prachtig dat er zicht is op nieuwe locaties, maar dit betekent wel dat de buurt verscheurt. Mensen worden uit hun eigen buurt geplaatst, dat heeft een enorme sociale impact', zegt Baars, die zelf ook in de wijk woont.

Geen wisselwoningen

De bewoners hebben tijdens gesprekken met de gemeente en woningbouwcorporatie Acantus aangeven dat ze één keer willen verhuizen. Daarom komen er vooralsnog geen wisselwoningen in Delfzijl.
'Het is de bedoeling dat we een treintje gaan opzetten', zegt directeur Anita Tijsma van Acantus. 'Dit traject is niet zomaar klaar, het is een mega-operatie. De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar de Houtwerf en begin volgend jaar kan een deel naar het nieuwe complex aan de Spoorstraat.'

Nog eens 350 huizen

Aan de andere kant van de wijk, de Zandplatenbuurt Zuid, zitten de bewoners nog altijd in onzekerheid. Deze 350 huizen zijn wel geïnspecteerd, maar de versterkingsadviezen zijn er nog niet.
Beukema hoopt in de loop van komend jaar te horen wat er met deze woningen moet gebeuren.

Mogelijkheden verkennen

Bewoners hoeven tijdens de beurs nog geen keuze te maken. Het is volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) vooral bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is. 'Wij willen ook graag weten wat we voor de bewoners moeten doen zodat zij hier zo goed mogelijk kunnen wonen.'
Zaterdagmiddag is de beurs in de Brede School Noord ook geopend voor mensen die op dit moment niet in de Zandplatenbuurt wonen. 'Iedereen is welkom om in de stad te komen wonen. Wat ons betreft profileert Delfzijl zich na jaren van herstructurering weer als woongemeente', zegt burgemeester Beukema.
De beurs is zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
Foto: Martin Drent/RTV Noord