Lopster gemeentehuis versterkt: gebouw kan vijftien centimeter bewegen

De versterking van het gemeentehuis van Loppersum is bijna afgerond. Het gebouw heeft meer dan honderd schokdempers gekregen om zware aardbevingen op te kunnen vangen.
Het gemeentehuis is slechts twaalf jaar oud, maar voldeed niet aan de richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen.

Groninger klei

De ingrijpende werkzaamheden begonnen afgelopen voorjaar. Onder het gemeentehuis is tot ruim twee meter diepte gegraven om de pilaren bloot te leggen. 'Dat viel in het begin flink tegen, omdat de graafmachines moeilijk konden bewegen in de klei', zegt projectleider Gosé Posthumus.
Het gemeentehuis leunt op 103 palen die allemaal zijn voorzien van base isolation: een flexibele verbinding tussen het fundament en de rest van het gebouw. Daardoor kan het gemeentehuis vijftien centimeter heen en weer bewegen tijdens een aardbeving.

Gemeentehuis bleef open

Bijzonder is dat de werkzaamheden werden verricht terwijl het gemeentehuis werd gebruikt. De schokdempers werden paal voor paal geplaatst.
'Als we moesten boren en zagen, deden we dat op momenten dat er zo min mogelijk mensen waren, bijvoorbeeld in de vroege ochtend of op vrijdagmiddag', zegt Posthumus.

Dubbel gevoel

Terwijl de versterking van het gemeentehuis bijna klaar is, zitten veel inwoners van het aardbevingsgebied nog te wachten op de versterking van hun huis. Volgens burgemeester Hans Engels is dat inderdaad wrang:
'De versterking van publieke gebouwen, zoals scholen en gemeentehuizen, verloopt via een ander traject. Ook het gemeentehuis moet veilig zijn. Als er een ramp of zware beving plaatsvindt, is dit het commando-centrum en dan moet je geen risico's nemen', zegt Engels.

Niet wachten

De gemeente Loppersum gaat over ruim een jaar op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarom is het nog maar de vraag of het gebouw opnieuw dienstdoet als gemeentehuis. Toch blijft het volgens Engels nodig om het gebouw te versterken. 'Daar moet je niet mee wachten, want een aardbeving kan op elk moment plaatsvinden.'
Hoeveel de versterking van het Lopster gemeentehuis kost, is onbekend. Naar verluid zijn hier meerdere miljoenen mee gemoeid. De NAM betaalt dit.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog voor de Kerstvakantie afgerond.