Provincie heeft 'goede hoop' op halen windmolendoelstelling

De provincie Groningen verwacht dat het de windmolendoelstelling gaat halen. Dit betekent 855,5 megawatt aan windenergie op 31 december 2020.

Alleen de geplande molens ten zuiden van Delfzijl kunnen nog roet in het eten gooien. Omwonenden maakten bezwaar bij de Raad van State en kregen gelijk. De ontwikkelaar werd terug naar de tekentafel gestuurd.

'Daarom lijken we in eerste instantie de doelstelling niet te halen, maar we hebben goede hoop dat het alsnog lukt als de vergunning opnieuw wordt afgegeven', zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Wat besloot de Raad van State?
In het oorspronkelijke plan rekende ontwikkelaar Ventolines zeventien woningen in de omgeving tot 'bedrijfswoningen'. Daarvoor gelden minder strenge normen voor geluid en slagschaduw.

Volgens de Raad van State zijn het 'gewone woningen die volgens de wettelijke normen moeten worden beschermd'. Op basis daarvan zouden de turbines teveel lawaai en slagschaduw veroorzaken.

De ontwikkelaar heeft inmiddels een aantal gebouwen nabij de windmolens opgekocht en hoopt zo bij het indienen van een nieuwe aanvraag meer succes te hebben.

Race tegen de klok

'Als dat windpark voor 31-12-2020 draait, dan halen we de taakstelling ruim', aldus Homan. Als de race tegen de klok niet wordt gewonnen, wacht mogelijk een windmolenboete vanuit het Rijk.

'Dat is geen geldboete. We hebben afspraken gemaakt over wat er gebeurt als we het niet halen. Dan moet je alsnog die windmolens mogelijk maken, maar daar bovenop moet je het missende stukje nog eens extra mogelijk maken in de vorm een zonne- of windpark.'

De doelstelling van de provincie Groningen is het leveren van 855,5 megawatt aan windenergie.

Lees ook:

- Ontwikkelaar koopt huizen op: windpark bij Delfzijl lijkt er alsnog te komen
- Raad van State vernietigt plannen voor windpark bij Delfzijl

Meer over dit onderwerp:
windmolens GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws