Directeur Nationaal Coördinator: 'Het is niet aan mij om excuses aan te bieden'

Directeur Peter Spijkerman van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is niet van plan zijn excuses aan te bieden aan de bewoners die een jaar lang onnodig in onzekerheid hebben gezeten over de versterking van hun huis.
De NCG maakte dinsdag bekend dat honderden bewoners alsnog te maken krijgen met de versterking, terwijl de mensen een jaar geleden nog te horen kregen dat dit waarschijnlijk niet meer nodig was.
Spijkerman is blij dat er nu een eind komt aan die onzekerheid. Hij hoopt zo snel mogelijk met de bewoners een gesprek te voeren, om daarna aan de slag te gaan met een aannemer. 

U bent blij, maar schaamt u zich ondertussen niet voor het feit dat deze mensen een jaar lang onnodig in onzekerheid hebben gezeten?

'Nou, schamen kan ik niet zeggen. Ik heb me te houden aan afspraken die gemaakt zijn. Het feit dat deze woningen eerst herbeoordeeld zouden worden, is op basis van bestuurlijke afspraken die in juni zijn gemaakt tussen de regio en het Rijk, dus daar heb ik mij aan te houden.'

Hoe gaat het nu verder voor de bewoners?

'Die zijn nu aan zet. Voor hen is het heel belangrijk om een goed gesprek met ons te voeren en om ook te kijken van ja, wat wil ik nou. Wil ik deze plannen uitgevoerd hebben of niet. Dat goede gesprek wordt voor mij heel belangrijk om dat de komende periode te voeren met de bewoners.'

Gaat u tijdens dat goede gesprek ook uw excuses aanbieden?

'Als de bewoner daar behoefte aan heeft. Kijk, ik doe mijn werk en houd mij aan afspraken, dus volgens mij is het niet aan mij op excuses aan te bieden.'

Als u niet de juiste persoon bent om sorry te zeggen, wie dan wel?

'Dat is een opvatting die ik aan u laat en daar ga ik mij verder niet over uitspreken.'

U heeft te maken met afspraken zegt u, maar uit dit onderzoek is gebleken dat die afspraken rammelen.

'Dat zijn uw woorden. Daar wil ik verder niet op ingaan. Daarvoor verwijs ik u naar de ministeries (EZK en BZK red.) en de regio.'

Zijn de plannen voor de versterking wel uit te voeren?

'Voor mij is het te doen. Ik heb een heel grote opgave. We hebben in totaal een verzameling van 26.000 panden die mogelijk versterkt moeten worden. Dus voorlopig kan ik wel voort.'

Zoals het onderzoek aantoont, is de verwachting dat veel woningen versterkt moeten worden. Ook als dat niet werd verwacht. Wat betekent dit verder voor de versterkingsoperatie?

'De minister van Binnenlandse Zaken heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit ook nader onderzoek behoeft. Er gaat nu gekeken worden naar de methodes, het gereedschap dat ik heb, waarmee ik mijn operatie moet doen, lees HRA en NPR. En dat onderzoek zou ik willen afwachten.'