Protest tegen sluiting van postkantoren

KLOOSTERBUREN - Een inwoner van Kloosterburen wil een provinciebreed protest ontketenen tegen de sluiting van postkantoren in Groningen.Tijdens een bijeenkomst riep hij burgemeesters, Statenleden, postkantoorhouders, het Midden en Klein Bedrijf en de Vereniging Kleine Dorpen op tot massaal verzet richting Postkantoren BV.Bewoner Hereijgers heeft er in zijn eentje voor gezorgd dat het postagentschap in Kloosterburen voorlopig open blijft. Met een beetje goede wil moet dat volgens hem ook in ander plaatsen van de provincie mogelijk zijn.
null