Hogelandster raad houdt vast aan rondweg langs bebouwde kom in Winsum

De plek waar de nieuwe rondweg moet worden aangelegd.
De plek waar de nieuwe rondweg moet worden aangelegd. © Google Street View
De nieuwe rondweg van Winsum komt even ten noorden van de Bloemenbuurt. De meeste partijen blijven bij deze keuze, zo bleek woensdag tijdens de raadsvergadering van Het Hogeland.
Deze route is anderhalf jaar geleden gekozen door de raad van de toenmalige gemeente Winsum.
Het tracé kent de nodige voor- en tegenstanders in het dorp. Zes insprekers lieten van zich horen tijdens de raad, wat niet vaak voorkomt.

Centrum ontlasten

De Kortsluiting, zoals de weg wordt genoemd, is bedoeld om de Onderdendamsterweg in het centrum van Winsum te ontlasten van het vele auto- en vrachtverkeer. Er wordt al twintig jaar over gepraat. De weg komt tussen de N361 en woonwijk De Brake.

Tegenstanders: kamikaze-actie

Bewoners van de Bloemenbuurt in Winsum zijn op z'n zachtst gezegd niet blij met deze route. De weg komt vlak voor hun huis langs. Zij willen wel een rondweg, maar pleiten voor een aansluiting op de rotonde bij Ranum.
'De politiek heeft liggen slapen. Waarom een onveilig verkeersplein realiseren, terwijl een aansluiting op de rotonde mogelijk is', zegt Pieter Tuinman. Buurtgenoot Joop Haak vult aan: 'Als je straks in de spits wilt afslaan, wordt dat een ware kamikaze-actie.'
De bewoners zijn bang voor ernstige ongelukken. Die vonden ook plaats toen de rotonde bij Ranum enkele jaren geleden nog een splitsing was.

Voorstanders: zo snel mogelijk aanleggen

Voorstanders wonen vooral aan de Onderdendamsterweg en willen dat de Kortsluiting er zo snel mogelijk komt. 'Dagelijks zien wij veel auto- en vrachtverkeer in combinatie met schoolgaande kinderen. Heel vaak gaat het maar net goed. Dit moet anders', zegt Corrie van der Veen, die 37 jaar aan de weg woont.
Eilana Maring overhandigde woensdag bijna duizend handtekeningen aan de raad. De ondertekenaars zijn allen voor de Kortsluiting, welk tracé dan ook wordt gekozen. 'Er is veel draagvlak voor een nieuwe weg, ook bij 150 mensen uit de Bloemenbuurt.'
Volgens de wethouder is situatie niet te vergelijken met Ranum: 'Dit wordt geen T-splitsing, maar een verkeersplein waar veel ruimte is om in- en uit te voegen.'

Niet schoonheidsprijs

De raad van Het Hogeland gaat de route niet meer aanpassen en houdt daarmee vast aan de keuze van Winsum. Het proces verdient volgens coalitiepartijen PvdA en CDA echter 'niet de schoonheidsprijs'.
Het door Winsum vastgestelde bestemmingsplan is ingetrokken, nadat tegenstanders naar de Raad van State stapten. Het plan voldeed niet aan de wettelijke eisen. Nu moet het plan beter onderbouwd zijn.
Volgens oppositiepartij SP was de tracékeuze al een gelopen race. 'Dit is een besluit met een beste rouwrand. Kind van de rekening zijn de omwonenden. Wij verzoeken het college om extra aandacht te hebben voor hen', zegt raadslid Linda Visser.

'Moeten beter communiceren'

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) wil zoveel mogelijk omwonenden bij het project betrekken via de klankbordgroep. Hij vindt het jammer dat enkele tegenstanders uit onvrede met de gang van zaken uit de groep zijn gestapt.
Dijkhuis: 'We willen op een betere manier communiceren met omwonenden. Dit is het moment om als nieuw gemeentebestuur deze handschoen op te pakken.'

Maximumsnelheid nog onbekend

Enkele partijen en buurtbewoners pleiten voor een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op de Kortsluiting. De wethouder wil daar nog geen uitspraken over doen. Onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen.
Fietsers zijn niet welkom op de nieuwe rondweg. Zij moeten gebruik blijven maken van de Onderdendamsterweg door het centrum. 'Dan moet ook de tunnel onder het spoor breder worden. Dat past niet binnen het bestaande budget', zegt Dijkhuis.

Opnieuw naar Raad van State

De gemeenteraad van Het Hogeland neemt over twee weken een besluit over het bestemmingsplan. Daarna kunnen mensen die al bezwaar hebben gemaakt, opnieuw bezwaar maken bij de Raad van State. Een enkeling heeft al aangegeven dit van plan te zijn.