Westerkwartier bindt strijd met lachgasgebruikers aan, maar stelt geen verbod op

Capsules voor lachgas.
Capsules voor lachgas. © Flickr/ProMo-Cymru (Creative Commons)
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Westerkwartier krijgt geen apart artikel dat het gebruik en bezit van lachgas in de openbare ruimte verbiedt. Het verbod werd bepleit door de ChristenUnie.
Volgens de ChristenUnie zorgt het gebruik van lachgas voor steeds meer problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu. De partij, bij monde van raadslid Jacqueline Dijkstra uit Enumatil, drong daarom aan op een verbod.

Verkoop en distributie

In het voorstel was ook een verbod opgenomen voor de verkoop en distributie van lachgas tijdens evenementen in de gemeente. Ook zou de gemeente werk moeten maken van voorlichting over de risico's van het gebruik van het middel.
Hoewel het gemeentebestuur sympathie heeft voor het voorstel, is volgens haar een aanpassing van de APV niet nodig. Volgens het college van burgemeester en wethouders biedt de huidige verordening voldoende mogelijkheden om in te grijpen.
Ook kan het gemeentebestuur in vergunningen voor evenementen een bepaling opnemen die de organisator verplicht zich te houden aan regels voor volksgezondheid en openbare orde en veiligheid.

Risico's

Wel neemt het gemeentebestuur het voorstel over om voorlichting over de risico's van lachgasgebruik op te nemen in het gezondheids-, veiligheids- en jeugdbeleid.