Vindicat krijgt accreditatie en mag weer meedoen: 'We zijn verheugd' (update)

De entree van Vindicat aan de Grote Markt.
De entree van Vindicat aan de Grote Markt. © Gijs Meester/RTV Noord
Studentenvereniging Vindicat krijgt weer een accreditatie. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen nemen daarmee het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties grotendeels over.
Dit betekent onder meer dat het bestuur van Vindicat weer bestuursbeurzen krijgt. Ook mag Vindicat weer aanwezig zijn bij officiële evenementen van de onderwijsinstellingen, zoals de opening van het academisch jaar van de RUG.
De accreditatie geldt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020.

Voor één

De accreditatiecommissie vindt dat er bij Vindicat inmiddels voldoende bereidheid is om de cultuur te veranderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om overmatig alcoholgebruik door de leden. De twee onderwijsinstellingen delen die positieve mening, maar zijn wel kritischer. Vindicat krijgt geen accreditatie voor drie jaar, zoals geadviseerd, maar eerst voor één jaar.
De universiteit en hogeschool hebben vooral nog zorgen over het 'risicomanagement en de hervormingen van het interne rechtssysteem.'

Rapport

De accreditatie gaat wel samen met enkele voorwaarden. Zo mag tijdens introductiekampen niet worden gedronken; niet door deelnemers en niet door begeleiding. Alle incidenten moeten conform de Gedragscode Studentenorganisaties via de Adviescommissie Introductietijd (ACI) gemeld worden aan de onderwijsbesturen en bij de studentencontactpersoon van de politie. Als laatste moet Vindicat in september volgend jaar rapporteren over het verloop van de introductie, het veranderproces en de cultuurverandering.
Op basis daarvan adviseert de accreditatiecommissie aan RUG en Hanze over de accreditatie voor volgend studiejaar.

Incidenten

Vindicat kwam de laatste jaren meermaals in het nieuws met verschillende incidenten. Zo raakte een aspirant-lid tijdens de ontgroening in 2016 ernstig gewond doordat een ouderejaars-student op zijn hoofd ging staan.
Afgesproken werd dat Vindicat zou werken aan een cultuuromslag en een rustigere ontgroening. In de zomer van 2017 was de commissie tevreden over de resultaten: Vindicat kreeg een accreditatie voor een jaar. Om verlenging te krijgen moest de cultuuromslag wel verder worden doorgevoerd en moesten nieuwe incidenten uitblijven.
Dat lukte vorig jaar niet. Direct na de zomer van 2018 kwam de studentenvereniging in het nieuws met nieuwe incidenten. Zo zouden leden tijdens een etentje in een sushirestaurant vernielingen hebben gepleegd. Bij een feestje op een sportcomplex zou een puinzooi zijn gemaakt, tot poep op de muren aan toe. Reden voor de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool om de beurzen voor het Vindicat-bestuur tijdelijk in te trekken.
Uiteindelijk raakte Vindicat ook de accreditatie kwijt.

'We zijn erg verheugd'

Rector Floris Hamann van Vindicat is erg verheugd dat de vereniging de accreditatie weer heeft. Vorig jaar is de vereniging begonnen met de cultuurverandering en wordt er gewerkt aan bewustwording onder leden. 'Maar we zijn er nog niet', zegt Hamann. 'We hopen het ieder jaar beter te doen.'
Hamann vindt het jammer dat Vindicat voorlopig nog maar voor één jaar een accreditatie krijgt in plaats van drie jaar. 'Het College van Bestuur van de RUG wil het vertrouwen van ons terugwinnen. We moeten laten zien doorgaan met verbeteringen. Wij gaan ervanuit dat we hierna gewoon nog twee jaar geaccrediteerd worden.'
Hoe denkt Hamann dat te gaan doen? 'Het is belangrijk dat we gesprekken blijven voeren binnen de vereniging en op die manier draagvlak creëren om de aan de voorwaarden te blijven voldoen.'
Dit bericht is aangepast met een reactie van de rector van Vindicat.