UMCG krijgt 1,5 miljoen om psychiatrische patiënten tien jaar te onderzoeken

Iris Sommer en Wim Veling, twee psychiaters die in het UMCG werken, krijgen de beschikking over anderhalf miljoen euro voor een psychose-onderzoek. In het onderzoek worden 512 patiënten tien jaar na hun eerste psychose gevolgd.

Een psychose kan erfelijk zijn bepaald, invloed hebben op zowel het sociale leven als de persoonlijkheidskenmerken van patiënten en een behandeltraject tot gevolg hebben. Het onderzoek moet in kaart brengen hoe al deze genoemde kenmerken zich in tien jaar ontwikkelen bij de psychiatrische patiënten.

Interviews en metingen

De subsidie wordt verstrekt door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW). Sommer en Veling werken voor hun onderzoek samen met het Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Trimbos Instituut en Hogeschool NHL Stenden.

De onderzoekers nemen onder meer uitgebreide interviews met patiënten af en doen metingen.

Inschatting doen

De onderzoeksresultaten moeten ervoor zorgen dat een zo goed mogelijke inschatting kan worden gemaakt van hoe een psychose zich ontwikkelt, als mensen daar voor de eerste keer mee te maken hebben gehad.

Als op basis van alle onderzochte kenmerken een diagnose kan worden gesteld, kan er bij de patiënten zorg op maat worden aangeboden.

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad zorg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws