Mensen houden niet van veranderen? Hoe krijg je ze mee?

Een organisatie veranderen vraagt om een goed verhaal. Want de meeste mensen hebben een hekel aan verandering. NoordZaken-expert en ondernemerscoach André Miedema heeft ideeën over hoe je mensen mee krijgt.

Door André Miedema

Weerstand bij verandering. Je herkent het misschien wel bij jezelf of je ziet het om je heen in je organisatie. Veranderen is aan de orde van de dag in deze turbulente tijden. Dat vraagt van mensen om vaker veranderingen door te gaan dan vroeger. En dan ontstaat zomaar tegenwerkende energie: Weerstand.

Over weerstand bij verandering is veel geschreven en er is veel over bekend. Bij verandering hebben mensen het gevoel zekerheden op het spel te zetten en dat vindt niet iedereen fijn. Weten waar je aan toe bent heeft nou eenmaal iets prettigs.

De aanstichters van verandering in een organisatie, de managers, directeuren en ondernemers, begrijpen dat stuk vaak nog wel. Maar alleen begrijpen waarom verandering Weerstand oproept is niet genoeg wanneer je een organisatie wilt aanpassen. Om te voorkomen dat de verandering alsnog stokt moet je een stap verder zetten. Daarvoor biedt het menselijk systeem een route. En die loopt via verlangen.

Voorwaarts

Verlangen gaat over iets willen, iets dat je nog niet hebt ervaren. Je ziet het soms voor je, voelt het borrelen, een onrust, het kan je voorwaarts stuwen. Verlangen heeft als functie je te brengen naar plekken waar je nog niet bent geweest. Fantasie en verbeeldingskracht bewegen op dezelfde plek. Nieuwe situaties leveren nieuwe ervaringen op die je nieuwsgierigheid aanspreken. Verlangen is van het hart en dat zegt tegen je: voorwaarts, met alle onzekerheden die erbij horen. Op avontuur! Als een virus.

Verlangen leidt je naar onbekende situaties, weerstand wil je houden waar je bent. Maar laten we weerstand niet op voorhand helemaal afserveren. Het brengt een vorm van rust en voorkomt waarschijnlijk ook de nodige 'ongelukken' in mensenlevens.

Verlangen leidt je naar onbekende situaties, weerstand wil je houden waar je bent
André Miedema

Verlangen en weerstand horen bij elkaar, ze cirkelen ze om elkaar heen als in een spel. En als er verandering aanstaande is, komt dit duo direct in actie.

Enerzijds vraag je je af of je het risico wilt lopen, dingen wilt verliezen of opgeven? Aan de andere kant lonkt het nieuwe en onbekende!

Groeit het verlangen gaandeweg? Dan zet weerstand vaak een tandje bij en omgekeerd. Tot er een van beide de overhand krijgt of tot je een besluit neemt. Meestal speelt zich dit in het onbewuste af. Het zorgt ook vaak voor gevoelens van ongemak.

Aantrekkingskracht

Mijn advies is om bij verandering meer aandacht te geven aan Verlangen. Dat doe je bijvoorbeeld door met tijd en aandacht zelf en in teamverband na te denken over wat je gaaf, spannend, mooi of fijn vindt. Wat zie jij voor je? Hoe levendiger je dat kunt maken, des te meer aantrekkingskracht het heeft.

Soms lost weerstand onderweg vanzelf op en gaat iemand als vanzelf voor wat diegene wil. Soms wint de Weerstand wel. En soms vraagt het alsnog om een bewuste keuze voor de oude of de nieuwe situatie. Maar dan weet je wel wat er precies op het spel staat en waar je voor gaat.

Voor wie een organisatie wil veranderen of zelf in een veranderingstraject zit, mijn tips:

– Weet dat er bij Weerstand ook een verlangen kan zijn
– Als je verlangen weet aan te spreken, heb je een krachtige bron voor veranderen
– Serveer weerstand niet op voorhand af, mensen hebben nou eenmaal behoefte aan houvast en zekerheden. Onderzoek waar het over gaat.

André Miedema is organisatieadviseur en ondernemerscoach. Voor NoordZaken schrijft hij over brandende kwesties in organisaties en hoe je die aanpakt.

Meer over dit onderwerp:
Xpertblog NoordZaken economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws