Begraafplaats Midwolde vol: 'Pijnlijk dat we nee moeten verkopen'

De gemeentelijke begraafplaats in Midwolde bij Leek is bijna vol. Binnenkort kunnen daar geen mensen meer worden begraven.
De Uitvaartvereniging Leek zit met de handen in het haar en dringt er bij de gemeente Westerkwartier op aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Vol = vol

Bestuurslid Gerard de Jong van de Uitvaartvereniging: 'Er is nog ruimte voor tien tot twaalf graven. Maar dan is het ook echt vol. Waarschijnlijk is dat al binnen enkele maanden het geval. Daarna moeten we nee verkopen. Dat is heel pijnlijk voor onze leden die perse hier willen worden begraven. Daar is geen plek voor en die moeten dus op zoek naar een andere begraafplaats.'
In Leek kan dat niet, omdat het dorp zelf geen begraafplaats heeft.
De begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Midwolde bestaat uit een kerkelijk deel en een gemeentelijk deel. Het ruimtegebrek op het gemeentelijke stuk heeft er al toe geleid dat er in de hoek van de begraafplaats een sectie is waar mensen boven elkaar begraven worden. Dat stuk ligt dan ook hoger dan de rest.

'Probleem was bekend'

Volgens De Jong was het aanstaande ruimtegebrek al bekend bij de voormalige gemeente Leek (nu onderdeel is van de gemeente Westerkwartier), maar is daar destijds geen actie op ondernomen. Nu ligt het probleem dus op het bordje van Westerkwartier.
Pas als de contracten zijn afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daarover
Gerard de Jong - Uitvaartvereniging
De Jong ziet een oplossing, maar het is aan de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. 'Naast de begraafplaats ligt een weiland. Daar zou uitbreiding kunnen, maar dan moet de gemeente die grond aankopen. Stel dat dat lukt dan nog duurt het lang voordat het weiland geschikt is als begraafplaats.'

Ruimen

Het ruimen van graven is volgens De Jong ook een mogelijke oplossing. Toch gaat dat niet zo maar: 'Mensen hebben vaak grafrechten gekocht voor twintig of dertig jaar. Pas als die contracten zijn afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daarover.'
De gemeente is op de hoogte van het nijpende probleem in Midwolde. Wethouder Dijkstra-Jacobi erkent dat het een vervelende situatie is. 'We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag, maar een oplossing is niet direct voor handen.'