Klas naar huis gestuurd door lerarentekort? Meld het RTV Noord!

Hoe groot is het lerarentekort in onze provincie?
Hoe groot is het lerarentekort in onze provincie? © RTV Noord
Hoe groot is het lerarentekort in onze provincie? Dat willen we bij RTV Noord graag weten. Daarom is vanaf vandaag een meldpunt te vinden op onze website en in de app.
Ook andere regionale omroepen en het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl doen hieraan mee.
Via het meldpunt kunnen ouders, leerkrachten en directeuren melding maken van acute problemen door het lerarentekort. We horen het graag als er bijvoorbeeld een klas naar huis wordt gestuurd, een klas wordt verdeeld over andere klassen of als er noodgedwongen onbevoegde krachten voor de klas staan. Zo krijgen we inzicht in de omvang van het probleem.

Steeds groter tekort

De laatste jaren merken scholen steeds vaker dat het lastig is om vacatures gevuld te krijgen. De problemen worden acuut als een leerkracht ziek wordt - vind dan maar eens een invaller.
'We merken het steeds meer', zegt directeur Annemarie Nienhuis van de Daltonschool Abt Emo Westeremden, Wilgenstee Zeerijp en De Zandplaat 't Zandt. Als een leerkracht afwezig is, kan ze nooit meer een invaller vinden. Slim Personeelsbemiddeling regelt dat voor de provincie, maar invallers zijn er simpelweg niet.'
Ik stuur wel eens leerkrachten naar huis. Dan zeg ik: Zo kun je niet voor de klas staan
Annemarie Nienhuis - Schooldirecteur

Overgeven op school

Het gevolg is dat leerkrachten tot het gaatje gaan. 'Ik stuur wel eens leerkrachten naar huis, dan zeg ik: zo kun je niet voor de klas staan.'
Juf Linde Cleveringa van Daltonschool Abt Emo herkent dat. 'Je weet dat je anderen met problemen opzadelt. Ik was bijvoorbeeld een keer op een woensdag niet lekker. Dan denk ik: het is maar een halve dag. Toen heb ik tussendoor op de wc overgegeven. Een collega is laatst een half uurtje thuis gaan liggen en kwam toen weer terug.'

Extra geld ingezet

Volgens prognoses loopt het lerarentekort in onze provincie op tot 177 voltijdbanen in 2024. Dat betekent dat zeker vijf procent van de banen in het onderwijs niet vervuld kan worden.
Het tekort aan leraren gaat hand in hand met de werkdruk. Om die werkdruk te verlagen heeft Den Haag geld ter beschikking gesteld. Dat helpt wel, merken leerkrachten op CBS De Borg in Haren. 'Ik ervaar niet veel stress', zegt juf Elisa Bilijam van groep acht. 'Maar dat komt ook omdat we het heel goed hebben op deze school. De middelen worden echt ingezet voor werkdrukverlichting.'
Voor De Borg is dat dit schooljaar zo'n 80.000 euro, vertelt directeur Kees Bouma. De school valt bovendien niet onder een overkoepelend bestuur met meerdere scholen, waar geld naartoe gaat. 'We zijn financieel sterk en kunnen onze middelen zelf inzetten.' Daardoor kunnen leerkrachten bijvoorbeeld eens per twee maanden een dag vrijgesteld worden van lesgeven. Op die dag kunnen ze rapporten maken of andere administratieve taken doen.

Het lukt allemaal nog (net)

De Borg heeft ook nog nooit een klas naar huis hoeven sturen. Als een leerkracht uitvalt, zijn er genoeg anderen die kunnen inspringen. Zo zijn er leerkrachten met coördinatietaken, waardoor ze elke drie weken een dag geen klas hebben. Bij ziekte op zo'n dag springen ze bij, net als de zes onderwijsassistenten die de school heeft. Dit kan allemaal doordat de financiën goed zijn.
Soms laten we de kleuters langer buitenspelen
Annemarie Nienhuis - Schooldirecteur
Die luxe heeft directeur Annemarie Nienhuis niet met haar drie kleine scholen. Leerkrachten geven les aan groepen met drie leerjaren, bijvoorbeeld klas 3-4-5. Zij gebruikt de werkdrukmiddelen om niet nog meer leerjaren in een groep te hoeven stoppen.
Toch stuurt ook zij nooit een klas naar huis. 'We kijken of de gymleerkracht of de godsdienstleerkracht er is of we laten de kleuters langer buitenspelen. De interne begeleider moet soms de agenda leeg vegen. Met kunst- en vliegwerk houden we het binnenboord, om ouders te ontlasten en het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.'

Wie durft nog juf te worden?

Dat de werkdruk hoog is, herkennen ze allemaal. Ook op CBS De Borg. Juf Elisa vindt dat ze veel te veel moet registreren. 'We moeten groepsplannen maken, dus over elk kind, zelfs als het gewoon goed gaat. Er kan altijd nog wel iets beter.'
Ook zitten er steeds meer kinderen in de klas die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden gaan. 'Dat geeft ook werkdruk. Zo'n kind heeft mijn instructie het hardst nodig, maar heb ik daar tijd voor? Het is constant het gevoel van tekortschieten.' Juf Linde van Abt Emo
herkent dat gevoel. 'Ik ga nooit naar huis met het gevoel dat het af is.'
Elisa zou wel graag meer salaris willen. 'Ik werk hard en ik vind ook dat je moet werken voor je geld. Maar ik vind wel echt dat we te weinig verdienen.' Juf Linde hoeft niet zozeer zelf meer geld, maar ziet wel het belang van een hoger salaris. 'Als dat meer leraren trekt dan is dat alleen maar mooi.'

Meldpunt Lerarentekort

Hieronder kun je melden als er op dit moment concreet sprake is van een lerarentekort op jouw school of de school van jouw kinderen. Dat kan de komende drie maanden via rtvnoord.nl/lerarentekort.