NAM moet van toezichthouder toename aardbevingen analyseren

Het NAM-hoofdkantoor
Het NAM-hoofdkantoor © Jos Schuurman / FPS
De NAM moet van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen een analyse maken van de toename van de aardbevingen in Groningen.
Met de beving bij Garrelsweer (1.9) op dinsdagavond is de aardbevingsdichtheid toegenomen en boven een bepaalde waarde uitgekomen. Het protocol dat dan in werking treedt, vraagt van de NAM een dergelijke analyse. De analyse is onderdeel van een standaardprocedure bij een toename van de bevingen.

Aardbevingsdichtheid

De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal aardbevingen met een kracht van 1.0 of hoger in het afgelopen jaar te tellen en te berekenen hoe hoog de concentratie per gebied is. Per locatie geldt dat een beving dichtbij zwaarder meetelt dan een beving wat verder weg.
De aardbevingsdichtheid is hoger geworden omdat er in het afgelopen jaar relatief veel aardbevingen zijn geweest in het gebied tussen Garrelsweer en Loppersum

Ingrijpen of niet?

De NAM moet haar analyse over de seismische ontwikkelingen binnen twee weken aanleveren. De beoordeling ligt bij de toezichthouder. Het doel van zo'n analyse is om te kijken of er ingegrepen moet worden in de manier waarop het gas in Groningen wordt gewonnen.