'Effect werkgelegenheidssubsidies provincie is lastig te controleren'

Het effect van de provinciale subsidies op de werkgelegenheid is lastig te controleren.

Dat zeggen coalitiepartij PvdA en VVD in Provinciale Staten. Volgens de fracties maakt het provinciebestuur vrijwel wekelijks bekend dat er subsidie richting een bedrijf gaat en dat daar een groei qua banen is te verwachten.

Weinig overzicht en inzicht

'We krijgen deze bedrijfssubsidies vrijwel wekelijks voorgeschoteld. Dat is mooi, maar lastig te controleren', zegt fractievoorzitter Gert Engelkens. 'Door de Noordelijke Rekenkamer en de Statenfractie van de SP is daar ook iets over gezegd, namelijk dat er te weinig overzicht en inzicht is in de werkgelegenheidseffecten en de provinciale subsidies. Wij willen graag beter inzicht krijgen in de verstrekte provinciale subsidies aan bedrijven en het gevolg erop voor de werkgelegenheid.'

Coalitiepartner VVD is het eens met het betoog van Engelkens.

Beter meetbaar

'De Noordelijke Rekenkamer heeft gezegd dat het beter meetbaar zou kunnen worden gemaakt', zegt Statenlid Mada Miesen. 'Wat leveren deze specifieke projecten nou op? De komende periode moet het beter meetbaar worden gemaakt.'

Grensoverschrijdend

Miesen benadrukt ook het achterblijvend effect van grensoverschrijdende werkgelegenheid. Volgens Miesen loopt de hulp van de Eems Dollard Regio, het orgaan dat een betere samenwerking tussen Nederland en Duitsland moet bewerkstelligen, ook spaak.

'Het grensinformatiepunt van de EDR komt niet echt uit de verf', stelt Miesen. 'Wat kan het college meer doen aan grensoverschrijdende werkgelegenheid? We hebben het hier al heel lang over, er gebeurt ook al veel, maar er moet ook nog veel gebeuren.'

Groningen@Work

Beide partijen ageren tegen het discussiestuk Groningen@Work, het programma van de provincie dat meer werkgelegenheid moet creëren in onze provincie. Oppositiepartijen Groninger Belang en PVV zijn eveneens kritisch.

'Er zijn niet veel nieuwe banen ontstaan door deze nota', zegt fractieleider Bram Schmaal (Groninger Belang). 'De grootste stijger qua banen is de horecasector in de stad Groningen. Dat komt door de goede economie, maar als het slechter gaat, gaat dat meer naar beneden. Wij willen graag concrete, structurele banen in de juiste sectoren.'

Ondernemers zelf aan zet

Ook de PVV ziet nog kansen. 'We hebben hier nog steeds een 'topdownvisie'', stelt Statenlid Dennis Ram. 'Ons voorstel is om ondernemers zelf aan zet te brengen. Wij pleiten voor een platform voor de digitalisering van het MKB. MKB-bedrijven zijn vaak zelf te klein om dit op te zetten, hier kan de provincie een facilitaire rol in vervullen.'

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zegt dat de visie van Groningen@Work juist wel wat kan betekenen voor werkzoekenden in de provincie. Volgens hem heeft het beleid van de provincie impact op onder meer langdurig werklozen in onze provincie.

Desondanks durft Van Dekken geen beloftes te doen over de daadwerkelijke realisatie van banen. 'Ik kan niet toezeggen dat we over 100 dagen ook 100 banen extra hebben', stelt hij. 'Die belofte kan en wil ik niet doen. Maar we zijn wel op de goede weg.'

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws