Staghouwer over stikstofakkoord: 'Elders is de opgave groter'

© Jos Schuurman/FPS
Het Rijk en de provincies hebben aanvullende afspraken gemaakt op het gebied van stikstof. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer kunnen bedrijven met deze afspraken weer aan de slag.
Dit heeft met name gevolgen voor boerenbedrijven, die een nieuwe natuurvergunning moeten hebben. Zij kunnen niet op oude voet verder. De boer heeft dan twee opties: op het eigen bedrijf stikstofruimte vrijmaken (intern salderen) of stikstofruimte kopen van een boer die bijvoorbeeld wil stoppen (extern salderen).

Maatregelen per gebied

Volgens Staghouwer wordt er nu per gebied gekeken naar maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen. Zo moet de stikstofuitstoot rond natuurgebied Liefstinghsbroek in Westerwolde bijna gehalveerd worden. 'Dat is wel een opgave', erkent de gedeputeerde.
'Er is weer uitbreiding mogelijk, alleen wel op slimme manieren', zegt Staghouwer. 'Er zijn innovatieve concepten mogelijk, waarmee boeren wel kunnen uitbreiden.' Door de eerder aangekondigde stikstofregels voelde de agrarische sector zich op slot gezet, zo liet landbouworganisatie LTO eerder weten.

Als bedrijven de juiste natuurvergunningen hebben, kunnen ze gewoon verder met hun bedrijf, zonder dat er wijzigingen optreden.

Duidelijkheid

Bedrijven en landbouworganisaties zijn er nog niet. Er is nog geen duidelijkheid over de concrete maatregelen die boerenbedrijven moeten treffen om de uitstoot van stikstof te reduceren. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het veranderen van het uitrijden van mest en het gebruik van veevoer met een andere samenstelling.
'Als ik dat vergelijk met andere collega's, die met veel meer Natura 2000-gebieden te maken hebben, is onze opdracht relatief eenvoudig', stelt Staghouwer. 'Daar is de opdracht namelijk wel wat groter.' 

Regeling wordt bijgeschaafd

Niet alles is nog duidelijk rondom de aanpak van de stikstofuitstoot. De regeling om stikstofruimte bij te kopen, wordt komende tijd verder bijgeschaafd. De verwachting is dat het kabinet rond 1 februari meer duidelijkheid geeft.
De afspraken die nu gemaakt zijn, worden volgende week in de provincies bekrachtigd, is de verwachting. Daarna zijn de beleidsregels van kracht.