Provincie: zoutwinning Nedmag mag onder voorwaarden doorgaan

De Nedmag-locatie in Veendam
De Nedmag-locatie in Veendam © Google Street View
De provincie Groningen geeft een positief advies over het winningsplan van Nedmag, maar plaatst wel stevige kanttekeningen bij de zoutwinning. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken spreekt zelfs van een laatste kans.
'Het is een behoorlijk kritisch advies', zegt Van Dekken. 'Wel positief, maar wel een advies dat voorwaardelijk is voor Nedmag.'
De Groninger bestuurder somt de voorwaarden op waarmee Nedmag wat de provincie betreft verder moet.

Positief advies

'De omgekeerde bewijslast moet van toepassing zijn', geeft Van Dekken aan. Nu is het zo dat omwonenden moeten aantonen dat zij schade aan hun woning hebben als gevolg van de zoutwinning, Van Dekken wil dat Nedmag moet aantonen dat het niet verantwoordelijk is.
'Verder moet de minister rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Waarom dan wel een positief advies? Nou, we hebben in het college afgesproken dat wij de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen volgen en die zijn positief.'

Een dilemma

Een van de pluspunten van de zoutwinning is de werkgelegenheid, zo geeft de PvdA-bestuurder toe. Ook speelt mee dat de provincie voor 27 procent aandeelhouder is van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), en de NOM is voor 50 procent aandeelhouder van Nedmag.
'Dat is inderdaad ingewikkeld. We moeten de afweging maken tussen economisch nut, maatschappelijk nut en de veiligheid. Maar reken er maar op dat wij dat ook allemaal aan de orde stellen, en dat het niet zo is dat we dat maar laten lopen omdat de zoutwinning goed is voor de economie. Dit is voor het eerst sinds tijden een heel kritisch advies, maar het is wel een dilemma, dat klopt.'

Verzet neemt toe

Volgens Van Dekken is er werk aan de winkel voor Nedmag. Hij ziet ook dat het verzet bij omwonenden toeneemt. Bij de hoorzitting vorige week in Provinciale Staten presenteerde een nieuwe bewonersgroep zich tegen zoutwinning; Bewonersgroep Golfeiland, een nieuwbouwwijk in Veendam..
'Dat zegt dat er heel veel maatschappelijke onrust is', vervolgt Van Dekken. 'Mensen hebben schade, er is dreiging van schade en mensen vertrouwen het zaakje niet. Nedmag moet echt aan haar imago gaan werken en niet alleen met sponsoring, maar veel meer als veillige maatschappij die met de poten in de Groninger modder staat en weet wat er onder de mensen speelt. Ik heb die mensen gesproken en zij zijn echt angstig en boos.'
Volgens Van Dekken steunen Provinciale Staten een kritische benadering van Nedmag . 'Ook daar werd gesteld dat Nedmag moet nadenken over afbouw van de zoutwinning of het doorvoeren van innovaties. Dus in die zin is het een laatste kans.'