Extra bezuinigingen Oldambt treffen lokale omroep, schaapskudde en fonteinen

© Marco Grimmon/RTV Noord
De gemeente Oldambt wil de subsidie voor de lokale omroep stoppen, het contract met de schaapsherder niet verlengen en arme gezinnen niet langer een tegemoetkoming van 75 euro per kind geven.
Dat blijkt uit een lijst van nieuwe bezuinigingsvoorstellen die de gemeente Oldambt naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De voorstellen moeten vanaf 2023 ingaan.

Afgekeurde begroting

De provincie heeft de begroting van de gemeente Oldambt afgekeurd. De gemeente wil een deel van haar Enexis-aandelen verkopen, om zo de jeugdzorgtekorten te dekken. De provincie accepteert dat niet, omdat het geen structurele maatregel is.
Dat betekent dat Oldambt binnen een week moest zoeken naar een manier om 1,3 miljoen euro te bezuinigen. Het college heeft de koppen bij elkaar gestoken en haar voorstel op papier gezet. Hieronder volgt een deel van de voorstelde maatregelen.

Geen kledinggeld meer

Minimagezinnen krijgen nu nog 75 euro per kind. Dat geld kan gebruikt worden om kleding te kopen. Daarmee stoppen levert de gemeente 60.000 euro op. Lokale omroep RTV GO hoeft bovendien niet langer te rekenen op geld. Oldambt bespaart daarmee netto 15.000 euro.
Ook de bijdrage voor de schaapskudde staat ter discussie. Het college stelt voor om het contract met de schaapherder per 2023 te beeindigen. De gebieden die nu nog door schapen kortgehouden worden, zullen niet gemaaid worden. Bezuiniging: 105.000 euro.

Groen slechter onderhouden

De gemeente stelt nog meer bezuinigingen voor op groenonderhoud. Dode planten worden niet meer vervangen (45.000 euro), er komen geen nieuwe groenprojecten in de openbare ruimte (75.000), dode bomen worden alleen nog maar verwijderd als er sprake is van gevaar (30.000) en de onkruidbestrijding op wegen wordt afgeschaft (100.000 euro). 'Alleen bij gevaar zal worden gehandeld', schrijft de gemeente. Ook worden bermen minder gemaaid en wordt er minder onderhoud gepleegd in de Rozentuin in Winschoten (100.000 euro).
En de lijst gaat door. Het openbare toilet op het Marktplein in Winschoten wordt gesloten (8000 euro) en de fonteinen worden minder gebruikt of verwijderd (5000 euro).
Een van de fonteinen in Winschoten
Foto: Jetta Post/RTV Noord

Toerisme

Ook in toerisme wordt gesneden. Oldambt heeft 200.000 euro beschikbaar voor toerisme. Vanaf 2023 wordt 62.000 euro op die post bezuinigd.

Meer inkomsten

Er wordt niet alleen bezuinigd, er zijn ook plannen die moeten zorgen voor meer inkomsten. Oldambt: 'Op dit moment worden de middeneilanden op de rotondes onderhouden door een aannemer. Hier staan reclame-inkomsten tegenover. Na beëindiging van dit contract zou de gemeente dit zelf kunnen oppakken.' Dat levert 50.000 euro op.
De OZB moet vanaf 2023 extra omhoog. Een verhoging van 0,5% levert 62.500 extra op. En ook de toeristenbelasting gaat omhoog. Nu moet een toerist nog 1,10 euro betalen per overnachting, dat wordt als het aan de gemeente ligt straks 1,50 euro.
Oldambt gaat uit van 127.000 overnachtingen per jaar. Dat zal dus 50.000 euro moeten opleveren.

Sluitende begroting

Op maandag 16 december vergadert de gemeenteraad van Oldambt over deze voorstellen. Worden de voorstellen aangenomen, dan kan de gemeente op de valreep een sluitende begroting presenteren. Lukt dit niet, dan kan het op termijn zo zijn dat Oldambt onder toezicht van de provincie komt te staan.
De gemeente Oldambt benadrukt dat zij nog geld van het Rijk verwacht. Wanneer dat gebeurt en om hoe veel geld het precies gaat is onduidelijk. Mocht Den Haag met 1,3 miljoen euro over de brug komen, dan zijn de bovenstaande bezuinigingen naar alle waarschijnlijkheid niet nodig.