Verhoogde dijk rond Lauwersmeer bijna klaar

Een jaar lang is er aan gewerkt en nu is het bijna klaar: de verhoging van de zogeheten regionale kering om het Lauwersmeer.
De 32 kilometer lange dijk moet het gebied rondom het meer beschermen tegen overstromingen in tijden van hoog water. De ophoging van de dijk varieert van enkele centimeters tot meer dan een meter. De werkzaamheden begonnen in december 2018 op de aan het meer grenzende camping bij Lauwersoog.

Strandweg verhoogd

Op de Strandweg nabij Strandpaviljoen Meerzicht wordt de nieuwe Strandweg aangelegd. Duidelijk is te zien dat de weg een stuk hoger ligt. Waar de weg eerst op maaiveldhoogte lag, ligt 'ie nu zeventig centimeter hoger.
Wegwerkers zijn druk doende om het laatste stuk, de aansluiting van de Strandweg op de N361, te asfalteren. Projectleider Eddi Ottens van Waterschap Noorderzijlvest kijkt er met genoegen naar: 'Het was een mooie klus en het is ons gelukt om binnen de gestelde termijn van een jaar te blijven'.

Opvallend

De keringen zijn aan zowel de Friese als de Groningse kant van het meer opgehoogd. Soms is er niets van te zien, omdat het maar om enkele centimeters gaat.
Maar vaak springt het wél in het oog, zoals op de plekken waar de weg ook een dijk is, zoals de Strandweg tussen de kazerne en Zoutkamp. Daar ligt de weg zeker een meter hoger dan daarvoor.
Ook langs de N361 tussen de kazerne en Lauwersoog ligt nu een dijk die er eerst niet was. Na verloop van tijd zullen de taluds zijn begroeid, waardoor ze nog minder opvallen. In totaal is er tijdens de werkzaamheden een half miljoen kuub grond verzet.

Klimaatverandering

Met de ophoging van de regionale keringen speelt Noorderzijlvest in op de klimaatverandering. Het waterschap houdt rekening met meer en extremere regenval.
Het Lauwersmeer is het eindstation in het afvoeren van water vanuit grote delen van Groningen, Drenthe en Friesland naar zee. Wanneer de sluizen bij Lauwersoog vanwege hoogwater niet op zee kunnen spuien wordt het water vastgehouden in het meer.
Dat vergt een grotere opslagcapaciteit en bescherming van de gebieden die achter de nieuwe, opgehoogde dijken liggen.