Verwarring in Staten over verdeling 100 miljoen uit Nationaal Programma Groningen

Het provinciehuis
Het provinciehuis © Jos Schuurman/FPS
In Provinciale Staten is verwarring over de verdeling van 100 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen.
Onder andere coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD, en oppositiepartijen Partij voor het Noorden en PVV vragen zich af of ze hebben ingestemd met het verstrekken van 100 miljoen euro aan tenminste drie 'icoonprojecten', zoals deze projecten in het Nationaal Programma worden genoemd. Dit zijn projecten die door inwoners kunnen worden bedacht om de leefbaarheid in het bevingsgebied vooruit te helpen.
De partijen waren zelf in de veronderstelling dat ze alleen hadden ingestemd met het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor 'uitvoering toekomstbeeld Groningen 2040', een voorzetje voor de besteding van de 100 miljoen euro.

'De coalitie is wakker geworden'

Maar oppositiepartij SP is stellig: in april van dit jaar is dit plan de revue gepasseerd in Provinciale Staten: de leden hebben niet alleen ingestemd met 1 miljoen euro voor 'Uitvoering Toekomstbeeld Groningen 2040', maar ook met het vastleggen van de 100 miljoen euro voor zogeheten 'icoonprojecten'.
'Wij zijn hier eerder al heel erg boos over geweest dat dit soort onzinprojecten uit het geld van Nationaal Programma Groningen betaald zou worden', zegt SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Maar nu is kennelijk de coalitie ook wakker geworden dat aan dit soort projecten ook groot geld wordt uitgegeven.'

Verwarring

VVD-fractievoorzitter Erik Jan Bennema erkent de verwarring over de 100 miljoen. 'Ik zag in de begroting staan dat er 1 miljoen was vrijgemaakt voor het toekomstbeeld, maar dacht dat we nog verder zouden praten over de invulling van 100 miljoen euro, ook omdat het zo'n groot bedrag is. Daar kon het provinciebestuur nog niet direct helderheid over geven, dus we wachten de uitleg van het college nu af.'
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zegt in een reactie dat 'in een breder perspectief' informatie is verstrekt over de besteding van 100 miljoen euro, om zo een aantal 'icoonprojecten te kunnen financieren'.
Een nadere toelichting wil ze nog niet geven, omdat Homan eerst wil uitzoeken of de 100 miljoen inderdaad al is vastgelegd of dat Provinciale Staten inderdaad nog mag praten over de besteding van dat geld.