Succesje voor tegenstanders nieuwe B&B Onderdendam

De kerk in Onderdendam
De kerk in Onderdendam © Stichting Oude Groninger Kerken
Het besluit om een bed en breakfast (B&B) achter de voormalige gereformeerde kerk in Onderdendam te bouwen is woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Het Hogeland uitgesteld.
Twee insprekers wisten de raad ervan te overtuigen om nog eens goed na te denken over het besluit om de weg vrij te maken voor de komst van drie huisjes achter de kerk. Deze moeten gaan dienen als kamers van de B&B. Voor het plaatsen van de huisjes is toestemming nodig van de gemeenteraad.

Amsterdamse School

In 2015 zijn de kerk en de pastorie door de inmiddels opgeheven kerkgemeenschap overgedragen aan de Stichting Oude Groningen Kerken (SOGK). Het gebouw is kenmerkend en gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Omdat de kerk niet meer in gebruik is voor de wekelijkse eredienst wordt de kerk gerenoveerd en er komen een evenementenzaaltje en horeca. Om inkomsten te genereren wil de stichting achter de kerk een B&B bouwen.

Emotioneel

Een groep inwoners is hier op tegen. Samantha Benthem uit Onderdendam sprak de raad toe. 'Wij zijn hier al twee jaar tegen aan het strijden. Het is een emotioneel proces. Naast onze gezinnen en dagelijkse beslommeringen moeten we ons hier mee bezig houden. Dat is een uitputtend proces, ook omdat we niet goed op de hoogte gehouden worden'.
De gemeente is volgens Benthem 'onzichtbaar' geweest. Ze verwijt de gemeente dat de buurt niet goed betrokken is bij het proces en dat er wel ambtelijk overleg was met de initiatiefnemer SOGK. Ze vindt dat je als inwoners in het diepe gegooid wordt, omdat de meeste mensen geen verstand hebben van ambtelijke bezwaarprocedures.

Buurt vreest overlast

Dorpsbewoners vrezen dat de huisjes voor langere tijd worden verhuurd. Ook zijn ze bang dat er groen verdwijnt en dat zonnepanelen op de daken worden geplaatst. Dat zien met name de bewoners van de Beckeringstraat niet zitten. 'U bent welkom om de situatie vanuit onze achtertuinen te komen bekijken. Het zijn enorme gebouwen die achter onze huizen verrijzen', legt Benthem uit.
Hierop besloot een aantal raadspartijen te vragen om uitstel van het raadsbesluit en om van de uitnodiging van de dorpsbewoners gebruik te maken.

Toegestaan

'Dit is wel even bijzonder', laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten. Hij vindt dit geen goede beslissing, omdat het plan volgens hem juridisch en ruimtelijk is toegestaan. Hij merkte op dat wel informatiebijeenkomsten zijn geweest, maar dat hier niet gretig gebruik van is gemaakt.
De inwoners dachten namelijk dat er een B&B in de kerk gerealiseerd zou gaan worden. Pas later bleek dat er nieuwe gebouwen bij de kerk kwamen.

Naweeën

De slechte communicatie wijt de wethouder aan het feit dat het dossier eerst in de voormalige gemeente Bedum is behandeld en nu in de nieuwe fusiegemeente Het Hogeland aan de orde komt. 'Dit zijn de naweeën van de start van een nieuwe gemeente', legt Dijkhuis uit.