Groninger Bodem Beweging baalt van uitstel gasdebat: 'Politiek onverantwoord!'

© Jos Schuurman/FPS
De Groninger Bodem Beweging baalt ervan dat het gasdebat in de Tweede Kamer van volgende week niet doorgaat. De belangenvereniging noemt het uitstellen van het debat 'politiek onverantwoord'.
Het debat is uitgesteld tot volgend jaar op verzoek van ChristenUnie, CDA en VVD en krijgt steun van D66, GroenLinks en SGP. Vorige maand werd een debat over de gaswinning ook al uitgesteld.

Belangrijker dan ooit

De Groninger Bodem Beweging noemt het voor de Tweede Kamer nu belangrijker dan ooit om aandacht aan Groningen te besteden. Met name omdat er een wetsontwerp voorligt waar volgens de GBB nogal wat op aan te merken is.
'Als de wet in deze vorm wordt geaccepteerd zal de versterkingsoperatie nog meer vertragen en voor nog meer onduidelijkheid zorgen', stelt de GBB. 'De bureaucratische rompslomp wordt nog groter dan die al is.'

Geen respect

De GBB heeft deze week haar kritiek op de wet naar Tweede Kamerleden gestuurd. 'Het getuigt niet van respect voor de Groningers dat het overleg nu wordt uitgesteld. Terwijl het juist belangrijk is om de voorgestelde regelingen te bespreken.'
Naast de nieuwe wet voor Groningen heeft de GBB ook kritiek op de opkoopregeling en de waardedalingsregeling.
'De opkoopregeling wordt begrensd door een vast budget, waardoor mensen buiten de boot zullen vallen. De waardedalingsregeling is gebaseerd op de WOZ-waarde van 2019. Onvoorstelbaar, aangezien ernstig beschadigde huizen in de loop der jaren een zeer lage WOZ-waarde hebben gekregen.'

Politiek onverantwoord

Het is daarom volgens de belangenvereniging pure noodzaak dat dit alles zo snel mogelijk wordt besproken en aangepakt door de Tweede Kamer.
'Voor Groningers leidt het opschorten van het algemeen overleg tot opnieuw vertraging. Weer wordt de bewoner niet vooropgesteld. Politiek onverantwoord!'