'Met een alcoholboete van 100 euro kom je er ook niet'

Tien voetbalclubs in Stad kregen deze week een boete van 1.400 euro, omdat ze bij een controle alcohol schonken aan een minderjarige die door een controleur naar de bar werd gestuurd. Is de boete terecht, Beter Weters? Of moet de gemeente coulance tonen?

Terechte boete

'NIX18 loopt al een aantal jaren. Het is dus genoegzaam bekend dat er geen alcohol mag worden verkocht aan minderjarigen. Maar het gebeurt dus blijkbaar toch. En dan is het terecht dat er een boete volgt. Met pappen en nathouden komen we er niet. Over het boetebedrag kun je discussiëren. Echter, met een boete van 100 euro kom je er ook niet.'

Horeca controleren

'Wel ben ik van mening dat er ook in reguliere horeca meer en beter gecontroleerd mag worden, want ook daar worden de regels overtreden. Men moet simpelweg helder zijn naar alle horeca. Ik kan mij voorstellen dat vrijwilligers afhaken, maar als men één lijn trekt, moet het toch niet zo moeilijk zijn. Wat met de clubs is gebeurd, kun je uitlokking noemen, maar feit blijft dat het gebeurt en da's nou net wat men niet wil.'

Afbeelding

Een schijntje

'Het is één van tweeën: óf je wilt dat kinderen geen alcohol drinken óf het kan je niets schelen. Omdat wij dat eerste willen, worden clubs dus volkomen terecht beboet wanneer zij alcohol verkopen of schenken aan kinderen. 1400 euro is overigens maar een schijntje. Dat het de hele weekomzet van een sportkantine is, is niet relevant.'

'Was hier sprake van uitlokking? Waarmee ben je bezig als je dat oppert?! Met het goedpraten van wat volkomen terecht fout is.'

Verantwoordelijkheid

'Legitimatie vragen is heel eenvoudig. Verantwoordelijken hoeven daar geen moeite mee te hebben. Het is wettelijk geregeld. Ben je het met deze maatregelen niet eens, kies dan een democratische weg om dat ongedaan te maken; het tonen van een 'ik weet alles beter'-houding getuigt in elk geval niet van enig verantwoordelijkheidsbesef.'

Afbeelding

Logische keuze

'We hebben al enige tijd met elkaar afgesproken dat het gebruik van alcohol onder de 18 niet meer is toegestaan en dat na een periode van gewenning er ook op zal worden toegezien. Het lijkt me vrij logisch dat er dan ook met name wordt gekeken bij sportkantines waar het drinken juist extra zou moeten worden ontmoedigd.'

Harde les

'Dat er nu 100% tegen de lamp is gelopen, zegt wel wat. Dat het mogelijk is om de wet te omzeilen door anderen te laten halen is duidelijk, maar wanneer er niet wordt gevraagd naar legitimatie, dan roept de club dit over zichzelf af. Het is een fors bedrag, maar ook te voorkomen door goede afspraken te maken. Misschien dat deze harde les de clubs met de neus op de feiten drukt en men gaat doen wat men al lang had moeten doen: NIX18.'

Afbeelding

Duidelijkheid

'Ik zou zeggen: met beleid. Als de regel is: 'beneden 18 jaar mag je geen alcohol verkopen in de sportkantines', dan is dat zo. Daarvoor zijn goede gronden. Het gebruik dient in de kantines tot deze leeftijd verboden te zijn. Je moet deze regel handhaven. Anders hoef je hem ook niet in te stellen. Duidelijkheid maakt het voor iedereen gemakkelijker. Je voorkomt ook veel eindeloze discussies.'

Vorming en voorlichting

'Maar toch: al te consequent leidt naar de duivel! Dit is een zeer bekend Duits spreekwoord. Ik ga hier geen pleidooi houden om de regels te lichten. Zeker niet. Men dient wat de regels betreft, te handhaven. Dat is ook eerlijk ten opzichte van de regels die de horeca moeten hanteren. Alcoholmisbruik is slecht. Het gebruik moet met vorming en voorlichting door sociale instellingen in redelijke banen worden geleid.'

Afbeelding

Eigen schuld

'Al sinds tenminste 2016 is er in Groningen structureel aandacht voor alcoholgebruik door jongeren bij sportclubs. Er is een convenant over afgesloten. En dus wordt er gehandhaafd. Dat kan iedereen weten. En als je dan daar niet scherp op bent, ga je een keer nat. En dat kost geld. Sneu, maar eigen schuld.'

ID-bewijs vragen

'De club beweert dat het uitlokking was met jongeren die als zodanig niet te herkennen waren. Lijkt me sterk. Als je ze niet kent, moet je al helemaal om een ID-bewijs vragen. Kortom: het is vaak schrikken zo'n boete. Laat het een les zijn.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
opinie beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws