Heeft Het Hogeland nog oog voor dorpshuizen? Onderzoek moet het uitwijzen

Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd
Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
De Rekenkamercommissie van Het Hogeland wil onderzoeken hoe de verstandhouding tussen de dorpshuizen en de gemeente is.
Uit het onderzoek moet blijken of er nog voldoende oog is voor dorpshuizen en hoe vertegenwoordigers van dorpshuizen het contact met de gemeente ervaren.

Fusiegemeente

Reden is dat er nu ander beleid is dan in de vier voormalige gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) die zijn opgegaan in Het Hogeland. Ook zijn fusiegemeenten vaak druk met de eigen organisatie en minder met externe contacten. Uit onderzoek moet blijken of dat in het Hogeland ook zo is.
De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd ondersteunt bij het uitvoeren van haar beleid. Ook wordt er gekeken of er geen geld is verspild.
In het onderzoeksvoorstel staat ook dat de commissie wil kijken naar de subsidieverleningen en wat voor invloed de krimp en de aardbevingsproblematiek op de dorpshuizen hebben.