COA: 'Lastig om garanties te geven over veiligelanders'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan niet uitsluiten dat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal zogeheten veiligelanders gaat herbergen.
Het COA geeft aan dit een moeilijk punt te vinden en zegt dat het een onderwerp van gesprek is tussen de gemeente Stadskanaal en de opvang.
'Dat is inderdaad een lastige', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers.
'Als je kijkt naar hoe de procedure loopt voor mensen uit veilige landen, dan blijkt dat er ook mensen uit veilige landen zijn die in een gewoon azc terecht zouden kunnen komen. Het is namelijk maar een klein deel van de veiligelanders dat voor overlast zorgt.'

Niet alleen veiligelanders

In de discussie over zogeheten 'veiligelanders' gaat het in de volksmond snel over overlastgevende asielzoekers uit veilige landen, terwijl dat een onjuist beeld schetst, concludeert Engbers.
De aanwezige inwoners uit Musselkanaal op de inloopavond zijn in elk geval helder in hun commentaar: géén asielzoekers uit veilige landen.
'Wij willen absoluut geen 'veiligelanders', zegt Colin Huizing. 'Statushouders hebben we tien keer liever dan de veiligelanders. De laatste twee jaren dat het azc open was, was een drama. Ze roven, stelen en lopen door de tuinen. We willen geen raddraaiers meer.'
Die boodschap wordt door een petitie van verontruste bewoners overgebracht bij burgemeester Froukje de Jonge (CDA).

Boodschap

'Ik denk zeker te weten dat duidelijk geworden is dat we bezorgd zijn', zegt Maria Potze. 'Gelukszoekers willen we hier niet. We zijn niet tegen een heropening van het asielzoekerscentrum, maar niet met veiligelanders.'
Die boodschap is overgekomen bij De Jonge, zegt ze.
'Het is duidelijk dat mensen zich daar zorgen om maken, en die zorg lijkt me terecht.'
Komende woensdag gaan de gemeente Stadskanaal en het COA praten over de voorwaarden voor het heropenen van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal.