Kort geding over rietproef Lauwersmeer

Riet in het Lauwersmeergebied
Riet in het Lauwersmeergebied © Jan Been/RTV Noord
Zo'n veertig inwoners, boeren en recreatieondernemers in het Lauwersmeergebied dreigen met een kort geding tegen Waterschap Noorderzijlvest om te voorkomen dat de zogeheten rietproef doorgaat.
De groep vindt dat er geen rekening wordt gehouden met hun belangen. Donderdagavond bespraken de inwoners de situatie tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis in Lauwerzijl.

Monitoringsplan

De bewoners ageren tegen de goedkeuring door het waterschap van het zogeheten monitoringsplan dat door de provincie Groningen bij Noorderzijlvest is ingediend. Door die goedkeuring mag de rietproef half februari beginnen.

Wat houdt de proef in?

Tijdens de rietproef wordt het waterpeil in het Lauwersmeer gedurende zes weken (van half februari tot begin april) met veertig centimeter verhoogd. Doel van de proef is om te kijken of er door die peilverhoging meer riet in het gebied gaat groeien. Meer riet zou goed zijn voor verschillende vogels en de waterkwaliteit verbeteren. De inwoners vrezen door de peilverhoging schade aan hun bezittingen en gewassen.
Advocaat Jewan de Goede vertegenwoordigt zo'n veertig belanghebbenden. De Goede: 'Mijn cliënten voelen zich gepasseerd door het besluit van Noorderzijlvest. Ze willen via de rechter het waterschap dwingen de proef uit te stellen. Alleen als het waterschap zelf alsnog besluit de rietproef nog eens met een jaar uit te stellen komt er geen kort geding.'