Huurders Ten Post luiden noodklok om versterkingsplan

Onvrede onder huurders in Ten Post
Onvrede onder huurders in Ten Post © RTV Noord
Huurders van woningcorporatie Wierden en Borgen in Ten Post maken bezwaar tegen het sociaal plan bij de versterking van hun woningen. Ze hebben een brandbrief naar de corporatie gestuurd.
Het gaat om huurders in de Jan Zijlstraat, Oldenhuisstraat, Tuwingastraat, Johan Ringerstraat en Tammingastraat.
De huurders voelen zich niet betrokken bij de keuze die gemaakt is voor het type woningen dat als nieuwbouw in de plaats komt van gesloopte woningen. In de Jan Zijlstraat komen tien zogeheten levensloopwoningen en in de Oldenhuisstraat zijn vijf gezinswoningen gepland.

Te snel kiezen

De huurders vinden dat ze gedwongen worden te snel een keuze te maken die ze niet bevalt. Liever willen ze op hun oude locatie weer in een vergelijkbare woning, zoals ze die nu hebben.
De uitvoering van de plannen voor de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat zou wat hun betreft dan ook per direct in de ijskast moeten worden gezet. Ook moet er een commissie worden opgestart waarin namens alle straten één of twee bewoners vertegenwoordigd zijn. Verder zou er serieus geprobeerd moeten worden om de wensen van de bewoners uit te voeren.

Meer wensen

Andere wensen van de huurders zijn een hogere verhuisvergoeding omdat ze de standaard vergoeding niet toereikend vinden, gebruik kunnen maken van wisselwoningen die buiten het dorp staan en meer tijd om te verhuizen in plaats van binnen een maand.
De huurders in Ten Post hebben hun pijlen ook gericht tegen de extra huurverhoging van één procent. Ze vinden dat ze al slachtoffer genoeg zijn van de aardbevingsproblematiek. Voor die verhoging zou ook geen noodzaak zijn, omdat de nieuwe woningen worden betaald door de NAM.