Aanleg waterbergingen Zuidelijk Westerkwartier is begonnen

Hier komt een van de waterbergingen
Hier komt een van de waterbergingen © Jan Been/RTV Noord
Bij polder De Drie Polders langs snelweg A7 bij Lettelbert is vrijdag het startsignaal gegeven voor de aanleg van drie waterbergingen in het Zuidelijk Westerkwartier. De aanleg van de waterbergingen wordt gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuurgebieden.
In De Drie Polders kan straks 1,2 miljoen kubieke meter water worden opgeslagen. Die extra opslagcapaciteit is nodig in verband met de verandering van het klimaat.

Vaker en meer regenen

'Omdat de zeespiegel stijgt, kunnen we bij Lauwersoog minder vaak water spuien op de Waddenzee', zegt Paul Tameling, dagelijks bestuurder van Waterschap Noorderzijlvest.
'Bovendien gaat het vaker en meer regenen. Die combinatie dwingt ons het water langer op te slaan. Daarvoor gebruiken we De Onlanden tussen Peize en de stad al, maar dat is niet genoeg. De extra opslagcapaciteit die we nodig hebben, hebben we hier gevonden in het Westerkwartier.'
Drie gebieden worden ingericht als waterberging. Begonnen wordt met De Drie Polders, daarna worden bij Boerakker de polders De Dijken en Bakkerom ingericht. In deze laatste twee polders kan samen nog eens 1,2 miljoen kuub water worden geborgen.
De verwachting is dat de extra opslagcapaciteit eens in de vijfentwintig jaar nodig is, maar, zegt Tameling: 'Dat is de prognose, maar De Onlanden hebben we ook al twee keer moeten inzetten de laatste jaren.'

Natte graslanden

De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur. Dat gebeurt vanuit de landelijke opgave van het Natuurnetwerk Nederland. De gebieden krijgen natte tot vochtige graslanden, met een uitgebreid netwerk van sloten met brede oevers.

Het gebied bij De Drie Polders (Foto: Jan Been/RTV Noord)
In de afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in gesprekken met inwoners, boeren en andere grondeigenaren in het gebied.

Werkwijze geroemd

Gedeputeerde Henk Staghouwer roemt die werkwijze: 'Het zijn ingrijpende zaken die hier gaan gebeuren. Door veel tijd uit te trekken voor keukentafelgesprekken en schetssessies zijn we op een lijn gekomen. Samen met de directe belanghebbenden is het gelukt dit te realiseren.'
Naast de inrichting van de polders tot waterberging wordt er bijvoorbeeld bij het Lettelberterdiep ook een nieuw gemaal gebouwd. Dat is nodig om de waterberging weer leeg te pompen als de inzet ervan niet meer nodig is.