D66 in Staten verdeeld over Zuiderzeelijn

GRONINGEN - De fractie van D66 in de Provinciale Staten van Groningen is het onderling niet eens geworden over de bijdrage aan de Zuiderzeelijn.Een deel van de fractie vindt de toegezegde bijdrage van 245 miljoen euro voor de snelle spoorverbinding tussen de Randstad en het noorden te veel.Volgens D66 gaat het om een nationale spoorlijn waarvan het Rijk de kosten moet dragen. Het noorden moet in totaal 1 miljard euro ophoesten voor de snelle spoorverbinding, waaraan het Rijk 2.7 miljard wil bijdragen.
null