Groningse rekenkamer kritisch op kapbeleid gemeente

Bomenkap voor de aanleg van de zuidelijke ringweg
Bomenkap voor de aanleg van de zuidelijke ringweg © Reinder Smith/RTV Noord
Het belang van behoud en uitbreiding van aantal bomen in Stad staat onder druk, door de ambities van de gemeente Groningen op het gebied van bouwen en verkeer.
Dat concludeert de Rekenkamercommissie Groningen in een onderzoek naar het gemeentelijk kapbeleid.

Mogelijk nadelig

De commissie vindt dat de gemeentelijke plannen voor bouwprojecten en het verkeer, voor de bomen nadelig kunnen uitpakken.
Als lichtpuntje noteert de Rekenkamercommissie wel dat steeds vaker in een vroegtijdig stadium stil gestaan wordt bij behoud of nieuwe aanplant van bomen.

Aanbeveling

De gemeente krijgt de aanbeveling eerder en duidelijker te communiceren over het al dan niet kappen van bomen, en de inwoners te betrekken bij het maken van plannen.